1. Produkty
 2.   Prezentacja
 3.   .NET
 4.   NetOffice
 
  

Bezpłatna biblioteka .NET do manipulowania dokumentami prezentacji

Odczytuj, pisz, manipuluj i konwertuj pliki prezentacji, dodawaj slajdy i kształty do istniejących plików PPT/PPTX za pośrednictwem Open Source .NET API.

NetOffice to interfejs API typu open source opracowany przez firmę Microsoft i rozpowszechniany zgodnie z kodeksem postępowania firmy Microsoft typu open source w celu manipulowania dokumentami prezentacyjnymi

Korzystając z interfejsu API, możesz dodawać tekst, nagłówek, stopkę, uwagi końcowe, przypisy, style, motywy i nie tylko. Pozwala na generowanie wysokowydajnych dokumentów prezentacyjnych i wydobywanie z nich danych. Interfejs API obsługuje różne platformy .NET, w tym .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 i .NET Standard 1.3.

Previous Next

Pierwsze kroki z NetOffice

Przede wszystkim musisz mieć .NET Framework 4.5 lub nowszy. Następnie pobierz repozytorium ręcznie z GitHub lub zainstaluj je z NuGet.

Instalacja NetOffice z NuGet

 Install-Package NetOfficeFw.Presentation

Dodaj slajdy w programie PowerPoint przy użyciu bezpłatnego interfejsu API języka C#

NetOffice umożliwia programistom .NET programowe dodawanie slajdów w plikach Microsoft PowerPoint. Aby dodać slajdy w pliku PowerPoint, musisz najpierw zainicjować aplikację PowerPoint.Application i wyłączyć okna komunikatów. Po uruchomieniu aplikacji PowerPoint możesz dodać do niej nową prezentację za pomocą metody PowerApplication.Presentations.Add() . Wreszcie, możesz dodawać slajdy w swoich prezentacjach za pomocą metody Presentation.Slides.Add().

Twórz prezentacje i dodawaj do nich slajdy za pomocą C# API

      // start powerpoint
      PowerPoint.Application powerApplication = new PowerPoint.Application();
      // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
      CommonUtils utils = new CommonUtils(powerApplication);
      // add a new presentation with two new slides
      PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
      PowerPoint.Slide slide1 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      PowerPoint.Slide slide2 = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
      // add shapes
      slide1.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape4pointStar, 100, 100, 200, 200);
      slide2.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShapeDoubleWave, 200, 200, 200, 200);
      // change blend animation
      slide1.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverDown;
      slide1.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      slide2.SlideShowTransition.EntryEffect = PpEntryEffect.ppEffectCoverLeftDown;
      slide2.SlideShowTransition.Speed = PpTransitionSpeed.ppTransitionSpeedFast;
      // save the document
      string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example04", DocumentFormat.Normal); 
      presentation.SaveAs(documentFile);
      // close power point and dispose reference
      powerApplication.Quit();
      powerApplication.Dispose();
      // show end dialog
      HostApplication.ShowFinishDialog(null, documentFile);

Dodaj etykietę, linię i amp; Wyróżnij się w prezentacjach, korzystając z bezpłatnego interfejsu API języka C#

NetOffice umożliwia programistom .NET dodawanie etykiet, linii & gwiazdki w Microsoft Presentation File programowo. Aby dodać zawartość do pliku prezentacji należy najpierw zainicjować aplikację PowerPoint.Application i wyłączyć okna komunikatów oraz dodać nową prezentację metodą PowerApplication.Presentations.Add() oraz dodać nowy slajd metodą Presentation.Slides.Add(). Możesz wstawić etykietę, linię i gwiazdkę do slajdu, używając odpowiednio metody Slide.Shapes.AddLabel(), Slide.Shapes.AddLine() i Slide.Shapes.AddShape(().

Dodaj etykietę, linię i gwiazdę w prezentacjach za pośrednictwem interfejsu API języka C#

// add a new presentation with one new slide
PowerPoint.Presentation presentation = powerApplication.Presentations.Add(MsoTriState.msoTrue);
PowerPoint.Slide slide = presentation.Slides.Add(1, PpSlideLayout.ppLayoutBlank);
// add a label
PowerPoint.Shape label = slide.Shapes.AddLabel(MsoTextOrientation.msoTextOrientationHorizontal, 10, 10, 600, 20);
label.TextFrame.TextRange.Text = "This slide and created Shapes are created by NetOffice example.";
// add a line
slide.Shapes.AddLine(10, 80, 700, 80);
// add a wordart
slide.Shapes.AddTextEffect(MsoPresetTextEffect.msoTextEffect9, "This a WordArt", "Arial", 20,
                      MsoTriState.msoTrue, MsoTriState.msoFalse, 10, 150);
// add a star
slide.Shapes.AddShape(MsoAutoShapeType.msoShape24pointStar, 200, 200, 250, 250);
// save the document
string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example02", DocumentFormat.Normal); 
presentation.SaveAs(documentFile);
 Polski