1. Produkty
  2.   Prezentacja
  3.   .NET
  4.   Open XML SDK
 
  

Biblioteka .NET do manipulowania dokumentami prezentacji

Czytaj, zapisuj, manipuluj i konwertuj pliki prezentacji za pośrednictwem .NET API.

Open XML SDK to interfejs API typu open source, opracowany przez firmę Microsoft i rozpowszechniany w ramach otwartego kodu źródłowego firmy Microsoft w celu manipulowania dokumentami prezentacji

Korzystając z interfejsu API, możesz dodawać tekst, nagłówek, stopkę, uwagi końcowe, przypisy, style, motywy i nie tylko. Pozwala na generowanie wysokowydajnych dokumentów prezentacyjnych i wydobywanie z nich danych. Interfejs API obsługuje różne platformy .NET, w tym .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 i .NET Standard 1.3.

Previous Next

Pierwsze kroki z Open XML SDK

Musisz mieć .NET Framework 3.5 lub nowszy. Po spełnieniu wymagań wstępnych możesz ręcznie pobrać repozytorium z GitHub lub zainstalować z NuGet.

Zainstaluj Open XML SDK z NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipuluj plikiem PPTX za pomocą C#

Open XML SDK umożliwia programistom .NET tworzenie i modyfikowanie prezentacji z ich własnych aplikacji .NET. Aby zmodyfikować istniejący plik, możesz go otworzyć i dodać zmiany, takie jak tekst, akapity, tabele i inne.

Utwórz PPTX — C#

using (PresentationDocument doc = PresentationDocument.Create("Presentation.pptx", PresentationDocumentType.Presentation))
{
  // Insert other code here.
}
            

Utwórz tabelę w PPTX za pomocą C#

Interfejs API umożliwia programistom dodawanie tabeli w dokumentach prezentacji. Możesz dodać tabelę, ustawić właściwości tabeli, ustawić siatkę tabeli i właściwości siatki kolumn. Ponadto można zarządzać komórkami i wierszami tabeli przy użyciu odpowiednio klas TableCell i TableRow.

 Polski