1. Produkty
  2.   Arkusz
  3.   JavaScript
  4.   Better-xlsx
 
  

Darmowa biblioteka JavaScript dla formatu pliku Excel XLSX

Open Source JavaScript API umożliwia odczytywanie i zapisywanie plików arkuszy kalkulacyjnych, dodawanie nowych komórek, wstawianie nowych wierszy, łączenie komórek i wierszy, do tabeli, z tabeli i tak dalej.

Biblioteka Better-xlsx pomaga programiście stworzyć własną aplikację do pracy z plikiem w formacie Excel XLSX. Jest to bardzo prosta i lekka biblioteka JavaScript, która umożliwia programistom łatwą obsługę złożonych operacji w arkuszach kalkulacyjnych. Biblioteka jest bardzo elastyczna i umożliwia użytkownikom tworzenie własnych, niestandardowych funkcji i korzystanie z nich. Bibliotece może brakować funkcjonalności, ale jest najbardziej znana ze swojej prostoty i lepszej wydajności.

Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji związanych z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych Excel i manipulowaniem nimi, takich jak dostęp do plików XLSX i ich odczytywanie, pisanie pliku arkusza kalkulacyjnego, zarządzanie komórkami i wierszami, dodawanie nowych komórek, wstawianie nowych wierszy, łączenie komórek i wierszy, wyrównanie stylu, do tabeli, z tabeli, zastosowanie koloru tła, dodanie nowego arkusza, obramowania komórki, tła wypełnienia komórki i wiele innych.

Previous Next

Pierwsze kroki z Better-xlsx

Zalecany sposób instalacji Better-xlsx polega na użyciu npm. Aby instalacja przebiegła bezproblemowo, użyj poniższego skryptu.

Zainstaluj Better-xlsx przez npm

$ npm install better-xlsx  

Możesz pobrać skompilowaną bibliotekę współdzieloną z repozytorium GitHub i zainstalować ją.< /p>

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego Excel XLSX za pomocą JavaScript

Biblioteka JavaScript o otwartym kodzie źródłowym Better-xlsx pomaga twórcom oprogramowania generować arkusze kalkulacyjne zgodne z Microsoft Excel XLSX przy użyciu kodu JavaScript. Biblioteka obsługuje takie funkcje, jak tworzenie nowego skoroszytu od podstaw, dodawanie arkuszy do arkusza, wstawianie zawartości do arkusza, stosowanie do niego formatowania, wstawianie nowych wierszy lub kolumn, dodawanie tekstu lub obrazów i wiele innych.

Zarządzaj wierszami & Kolumny w arkuszu XLSX

Biblioteka Better-xlsx udostępnia użyteczną funkcjonalność do zarządzania wierszami i kolumnami w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu kodu JavaScript. Biblioteka obsługuje kilka ważnych funkcji do obsługi wierszy i kolumn, takich jak dodawanie nowych wierszy i kolumn, ustawianie wysokości wiersza, pobieranie zawartości wiersza lub kolumny, stosowanie stylów do kolumny, wypełnianie wiersza lub kolumny arkusza, ustawianie szerokości kolumny i tak dalej.

Formatowanie komórek & Zarządzanie w skoroszycie programu Excel

Biblioteka JavaScript o otwartym kodzie źródłowym Better-xlsx daje twórcom oprogramowania możliwość obsługi formatowania komórek i zarządzania nim w ich własnych aplikacjach JavaScript. Biblioteka obsługuje stosowanie wielu stylów do komórek programu Excel za pomocą zaledwie kilku linii kodu. Zawiera także kilka funkcji związanych z komórkami, takich jak tworzenie nowych komórek, łączenie komórek, ukrywanie komórek, pobieranie stylu komórki, łączenie pionowe z innymi komórkami, pobieranie wartości komórki, ustawianie formuły komórki, ustawianie wartości komórek za pomocą typu liczbowego i wiele więcej.

 Polski