1. Produkty
  2.   Arkusz
  3.   Perl
  4.   Excel-Writer-XLSX
 
  

Bezpłatny interfejs API Perla do tworzenia i konwertowania arkuszy kalkulacyjnych Excel

Biblioteka Open Source Perl Excel, która umożliwia tworzenie, edytowanie i manipulowanie Excel XLSX. Umożliwia import/eksport danych, generowanie wykresów, obsługę formuł i tak dalej.

Microsoft Excel to potężne narzędzie powszechnie używane do manipulowania danymi, analizowania i raportowania. Jeśli chodzi o programowe manipulowanie plikami Excel przy użyciu języka Perl, biblioteka Excel-Writer-XLSX wyróżnia się jako niezawodne i bogate w funkcje rozwiązanie. Excel-Writer-XLSX to moduł Perla o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia tworzenie i manipulowanie plikami Excel w formacie XLSX, który jest domyślnym formatem używanym przez Microsoft Excel od 2007 roku. Zapewnia twórcom oprogramowania wygodny zestaw narzędzi i funkcji do generuj, modyfikuj i formatuj arkusze kalkulacyjne Excel, co czyni je niezbędnym zasobem do automatyzacji zadań przetwarzania danych.

Biblioteka Excel-Writer-XLS Perl otwiera świat możliwości dla programistów chcących programowo współdziałać z plikami Excel. Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji, takich jak obsługa wielu arkuszy kalkulacyjnych, praca z ciągami i liczbami, obsługa formatowania komórek, praca z formułami, wstawianie obrazów i zarządzanie nimi, praca z wykresami, obsługa sprawdzania poprawności danych, formatowanie warunkowe, wstawianie tabel i zarządzanie nimi , Obsługa bogatych formatów ciągów, obsługa hiperłączy, opcje konfiguracji strony i drukowania oraz wiele innych.

Excel-Writer-XLSX to wszechstronna i łatwa w użyciu biblioteka Perla, która upraszcza zadania związane z generowaniem i manipulowaniem plikami Excel. Biblioteka obsługuje tworzenie formuł w komórkach i zapewnia kilka funkcji ustawiania formuł przy użyciu standardowej składni programu Excel, umożliwiając programistom wykonywanie obliczeń i automatyzację analizy danych w aplikacjach Perl. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz generować raporty, przetwarzać duże zbiory danych, czy integrować funkcjonalność Excela z aplikacjami Perla, Excel-Writer-XLSX zapewnia niezbędne narzędzia usprawniające przepływ pracy.

Previous Next

Pierwsze kroki z programem Excel-Writer-XLSX

Zalecany sposób instalacji programu Excel-Writer-XLSX polega na użyciu standardowej procedury Perla. Aby instalacja przebiegała bezproblemowo, użyj poniższego polecenia.

Zainstaluj Excel-Writer-XLSX przez CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Możesz go także pobrać bezpośrednio z GitHub.

Twórz arkusze kalkulacyjne Excel i zarządzaj nimi za pomocą Perla

Biblioteka Excel-Writer-XLSX o otwartym kodzie źródłowym umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie arkuszy kalkulacyjnych Excel i manipulowanie nimi w aplikacjach Perl. Umożliwia generowanie od podstaw nowych arkuszy kalkulacyjnych Excel za pomocą zaledwie kilku linii kodu Perla. Zapewnia funkcje umożliwiające definiowanie arkuszy, ustawianie wartości komórek, formatowanie komórek i stosowanie różnych opcji stylizacji, takich jak rozmiar czcionki, pogrubienie/kursywa, obramowania komórek, kolory tła i inne. Ta elastyczność pozwala na tworzenie atrakcyjnych wizualnie i informacyjnych arkuszy kalkulacyjnych. Poniższy przykład pokazuje, jak programiści mogą utworzyć arkusz kalkulacyjny Excel i wypełnić arkusz danymi, określając indeksy wierszy i kolumn za pomocą poleceń Perla.

Jak tworzyć pliki Excel przy użyciu interfejsu API Perla?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Dodawanie wykresów i zarządzanie nimi w arkuszach kalkulacyjnych za pośrednictwem Perla

Wizualizacja danych w formie wykresów jest powszechnym wymogiem w programie Excel. Biblioteka Excel-Writer-XLSX typu open source oferuje obsługę tworzenia różnych typów wykresów, w tym wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kołowych i innych. Twórcy oprogramowania mogą określić zakres danych wykresu, dostosować wygląd wykresu oraz dodać tytuły, etykiety i legendy, aby ulepszyć wizualną reprezentację danych. Poniższy przykład ilustruje sposób wstawiania wykresu do arkusza programu Excel przy użyciu kodu Perl.

Jak dodać wykres do arkusza programu Excel za pomocą kodu Perla?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Importuj i eksportuj dane z pliku Excel

Biblioteka Excel-Writer-XLSX o otwartym kodzie źródłowym ułatwia twórcom oprogramowania importowanie i eksportowanie danych z pliku Excel w aplikacjach Perla. Biblioteka umożliwia bezproblemowy import i eksport danych z różnych źródeł danych. Może odczytywać dane z tablic, skrótów, wyników zapytań do baz danych i plików CSV, co ułatwia wypełnianie arkuszy Excela istniejącymi danymi. Podobnie umożliwia eksport danych z arkuszy Excel do tych formatów, ułatwiając ekstrakcję danych i integrację z innymi systemami.

 Polski