1. Produkty
  2.   Arkusz
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

API C# .NET do tworzenia i konwertowania arkuszy kalkulacyjnych Excel

Przydatna biblioteka Pythona umożliwia programistom programowe generowanie, edytowanie, manipulowanie i konwertowanie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel.

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET to bardzo przydatna i elastyczna biblioteka, która umożliwia programistom tworzenie i programowo manipuluj plikami Microsoft Excel przy użyciu kodu Python. Biblioteka zapewnia obsługę szerokiej gamy formatów plików Microsoft Excel, w tym XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM i tak dalej. Ta biblioteka jest zbudowana na bazie platformy .NET i zapewnia programistom języka Python łatwy w użyciu interfejs umożliwiający dostęp do funkcji biblioteki Aspose.Cells.

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET API jest dobrze udokumentowany, z dużą ilością przykładów i przykładowego kodu, które pomogą programistom rozpocząć pracę. Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji, takich jak dodawanie nowych arkuszy, kopiowanie lub przenoszenie arkuszy między skoroszytami, tworzenie automatycznych filtrów, dodawanie komentarzy do komórek Excela, renderowanie arkuszy do obrazów rastrowych, renderowanie arkuszy do formatu PDF, wdrażanie sortowania danych, obliczanie złożone formuły programu Excel, wstawianie hiperłączy do łączenia danych, ochrona/odblokowywanie arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie tabel przestawnych i wykresów przestawnych, szyfrowanie plików, dostosowywanie orientacji strony, skalowanie strony, ustawianie rozmiaru papieru, stosowanie formatowania wszystkich znaków i wiele więcej.

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET jest bardzo łatwy w obsłudze i ułatwia pracę programistom, zapewniając im kompleksowy zestaw funkcji do tworzenia, czytania, pisania, drukowania, eksportowania i manipulowania plikami Excel. Biblioteka udostępnia zestaw klas i metod języka Python, które bezpośrednio odwzorowują funkcjonalność biblioteki Aspose.Cells. Ułatwia to programistom pracę z plikami Excel bez konieczności pisania złożonego kodu .NET. Biblioteka zapewnia wydajne zarządzanie pamięcią i zoptymalizowane wykonywanie kodu, dzięki czemu można łatwo i szybko wykonywać duże pliki Excel.

Previous Next

Pierwsze kroki z Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET jest dystrybuowany jako archiwum ZIP. Aby zainstalować, musisz mieć wersję Python 3.6 lub nowszą. Możesz łatwo używać Aspose.Cells dla Pythona poprzez .NET z pypi za pomocą następującego polecenia.

Zainstaluj Aspose.Cells dla Pythona poprzez .NET poprzez pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
Możesz go także pobrać bezpośrednio ze strony wydania produktu Aspose.

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego Excel za pośrednictwem interfejsu API języka Python

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET zawiera pełną obsługę tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel i zarządzania nimi za pomocą poleceń Pythona. Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji do tworzenia prostych i złożonych arkuszy kalkulacyjnych i zarządzania nimi, takich jak dodawanie nowego arkusza do istniejącego skoroszytu, tworzenie udostępnionych arkuszy, kopiowanie i przenoszenie arkuszy, dodawanie obrazów i wykresów do arkuszy kalkulacyjnych, ważny tekst do arkusza kalkulacyjnego, zastępowanie tekstu w arkuszach kalkulacyjnych , zarządzanie właściwościami dokumentów, dodawanie stylów do formatowania treści, łączenie wierszy i kolumn i wiele innych.

Tworzenie nowego skoroszytu w różnych formatach za pośrednictwem interfejsu API języka Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Chroń arkusz kalkulacyjny Excel poprzez API Pythona

Aspose.Cells dla Pythona poprzez .NET zapewnia pełną możliwość ochrony i usuwania ochrony dokumentów arkuszy kalkulacyjnych Excel we własnych aplikacjach Pythona. Biblioteka umożliwia twórcom oprogramowania uniemożliwianie innym dostępu do danych w plikach Excel, zabezpieczanie pliku Excel hasłem, zapobieganie przeglądaniu ukrytych arkuszy, zabezpieczanie struktury skoroszytu programu Excel hasłem, blokowanie całego arkusza programu Excel przed przypadkową lub celową zmianą, przeniesieniem lub usuwanie danych w arkuszu i tak dalej.

Otwieranie zaszyfrowanych plików Excel w języku Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Używaj formuł do przetwarzania danych za pośrednictwem interfejsu API języka Python

Aspose.Cells dla Pythona za pośrednictwem .NET zawiera możliwość przetwarzania danych za pomocą formuł i funkcji. Biblioteka udostępnia duży zestaw wbudowanych funkcji i formuł, które umożliwiają twórcom oprogramowania łatwe wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Biblioteka obsługuje ogromny zestaw formuł matematycznych, łańcuchowych, logicznych, daty/godziny, statystycznych, baz danych, odnośników i referencyjnych. Co więcej, możliwe jest również dodawanie formuł zdefiniowanych przez użytkownika, które użytkownicy chcą dołączyć jako dodatek do programu Excel. Możesz także użyć formuły tablicowej lub dodać formułę w stylu odwołania R1C1 do komórki w aplikacjach Pythona.

Konwersja arkusza kalkulacyjnego Excel poprzez API Pythona

Aspose.Cells dla Pythona poprzez .NET API to bardzo przydatne narzędzie do konwersji arkusza kalkulacyjnego Excel do innych obsługiwanych formatów plików w aplikacjach Pythona. Biblioteka zawiera kilka ważnych funkcji, takich jak xportowanie arkuszy kalkulacyjnych do formatu Markdown, konwertowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do formatu PDF, skoroszytu do XPS, konwertowanie plików Excel do OpenOffice i LibreOffice Calc, skoroszytu Excel do MHTML, konwertowanie skoroszytu do JSON, Excel do TIFF i wiele więcej.

Konwertuj arkusze kalkulacyjne programu Excel na inne formaty plików za pomocą interfejsu API języka Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Polski