1. Produkty
  2.   Wideo
  3.   .NET
  4.   LibVLCSharp
 
  

Bezpłatna biblioteka .NET do manipulowania dokumentami dźwiękowymi

Renderuj, koduj i przesyłaj strumieniowo format plików audio.

LibVLCSharp to otwarty interfejs API do renderowania, kodowania i dekodowania formatów plików audio. Korzystając z API, możesz nie tylko odtwarzać wszystkie typy formatów plików audio, w tym MP3, MPEG, AAC, TrueAudio i inne, ale także odtwarzać je na dowolnej platformie, w tym Windows, Linux, Mac, Android, iOS i telewizory. Krótko mówiąc, interfejs API obsługuje większość funkcji obsługiwanych przez aplikację komputerową VLC za darmo.

LibVLCSharp to wolne oprogramowanie wydane na licencji LGPL. Deweloper może stworzyć własną aplikację do manipulacji dźwiękiem za pomocą interfejsu API. Programiści mogą pracować z szeroką gamą formatów plików audio do manipulacji metadanymi. Co więcej, możesz odtwarzać dźwięk 3D, używać filtrów audio, obsługiwać przekazywanie dźwięku za pomocą APDIF i HDMI i nie tylko.

Previous Next

Pierwsze kroki z LibVLCSharp

Najlepszym sposobem zainstalowania w celu zainstalowania LibVLCSharp jest użycie NuGet, w którym możesz uruchomić następujące polecenie i zainstalować LibVLCSharp w swojej aplikacji.

Zainstaluj LibVLCSharp z NuGet

 Install-Package LibVLCSharp -Version 3.4.8

Odtwarzaj dźwięk za pomocą bezpłatnego interfejsu API języka C# LibVlcSharp

LibVLCSharp pozwala programistom .NET na łatwe odtwarzanie wszystkich formatów plików audio. Aby uruchomić format pliku audio, programista może rozpocząć od zainicjowania głównego obiektu LibVLC, a następnie załadować plik audio przy użyciu klasy Media, która jest odpowiedzialna za udowodnienie informacji o formacie pliku. Po załadowaniu pliku audio możesz otworzyć nową instancję MediaPlayer, aby odtworzyć plik audio za pomocą metody MediaPlayer.Play().

Pobierz informacje o ścieżce audio za pomocą C#

LibVLCSharp API o otwartym kodzie źródłowym pozwala programistom .NET na programowe pobieranie informacji o ścieżce audio. Aby wydobyć informacje, należy najpierw załadować plik za pomocą klasy Media i sprawdzić, czy plik jest poprawną ścieżką audio. Następnie możesz wyodrębnić informacje o ścieżce, uzyskując dostęp do właściwości ścieżki, takich jak Track.Data.Channels, Track.Data.Rate i inne.

 Polski