Łatwy w użyciu pakiet wiersza poleceń do generowania CV Microsoft® Word

HackMyResume to pakiet wiersza poleceń i powłoki, których można używać do tworzenia i generowania CV w różnych formatach plików.

Co to jest HackMyResume?

HackMyResume to interfejs API typu open source opracowany przy użyciu Node.js i jest przyjaznym dla programistów pakietem, którego można użyć do generowania dobrze ustrukturyzowanych, dopracowanych życiorysów. Jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, w tym Mac OS, Windows i Linux. Ponadto pakiet zawiera różne motywy CV z motywów FRESH, JRS i JSON, aby tworzyć dobrze rozplanowane CV.

Jako darmowy pakiet open source HackMyResume umożliwia tworzenie CV w czystym formacie Markdown i JSON oraz eksportowanie ich w różnych typach plików, takich jak Word DOC, PDF, HTML, zwykły tekst i wiele innych formatów. Możesz go używać bezpośrednio z pulpitu lub wiersza poleceń, a jeśli chcesz wyeksportować CV do różnych formatów plików, możesz łatwo zainstalować do niego wtyczkę.

Previous Next

Pierwsze kroki z HackMyResume

Zalecanym sposobem instalacji biblioteki HackMyResume jest użycie npm. Użyj następującego polecenia, aby uzyskać płynną instalację

Zainstaluj HackMyResume przez npm

 npm install hackmyresume -g 
s

Generuj CV za pomocą interfejsu API JavaScript

Jeśli chodzi o generowanie CV w formacie Microsoft Word, HackMyResume obsługuje każdy już zainstalowany silnik PDF, jednak w celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się zainstalowanie jednego z następujących generatorów PDF: Phatom.js, wkhtmltopdf, WeasyPrint. Aby korzystać z HackMyResume, Twoje CV musi być już w formacie FRESH lub JSON Resume, po czym pakiet pomoże wygenerować Twoje CV w różnych formatach. Niektóre podstawowe polecenia, których możesz użyć to: new, build, convert, analysis, walidacja i podgląd.

Generować rezerwy w różnych formaty plików przez JavaScript

hackmyresume build resume.json TO out/resume.all -t modern
# Generate a specific resume format
hackmyresume build resume.json TO out/resume.html
hackmyresume build resume.json TO out/resume.pdf
hackmyresume build resume.json TO out/resume.md
hackmyresume build resume.json TO out/resume.doc
hackmyresume build resume.json TO out/resume.json
hackmyresume build resume.json TO out/resume.txt
hackmyresume build resume.json TO out/resume.yml

Analizuj CV za pomocą bezpłatnego interfejsu API JavaScript

Jako generator CV typu open source, HackMyResume umożliwia analizę CV pod kątem gęstości słów kluczowych zgodnie z kategorią stanowiska, znajdowanie luk lub nakładania się oraz generowanie analizy dla innych wskaźników.

Darmowy JavaScript API do konwersji CV

HackMyResume obsługuje eksportowanie CV do różnych formatów plików, w tym Markdown, LaTeX, XML, YAML, RTF, obrazu, zwykłego tekstu, Worda i wielu innych. Możesz również łatwo wydrukować lub wysłać e-mailem CV. Za pomocą generatora CV możesz napisać CV w dokumencie Markdown, JSON lub YAML i odpowiednio je wyeksportować do dowolnego z formatów określonych powyżej. Podobnie HackMyResume zapewnia również szablony CV z FRESH i JSON, a także konwertuje CV między nimi.

Przelicz ródło Wznowić b/t OZE i SON przez JavaScript

 hackmyresume convert  TO 
hackmyresume convert resume.json TO resume-jrs.json
hackmyresume convert 1.json 2.json 3.json TO out/1.json out/2.json out/3.json
 Polski