1. Produkty
 2.   Przetwarzanie tekstu
 3.   .NET
 4.   FileFormat.Words for .NET

FileFormat.Words for .NET

 
 

Interfejs API języka C# .NET umożliwiający łatwe tworzenie i dostosowywanie dokumentów edytora tekstu

Twórz i dostosowuj dokumenty programu Word bez wysiłku dzięki FileFormat.Words, interfejsowi API platformy .NET typu open source. Uprość generowanie i automatyzację dokumentów dzięki tej lekkiej bibliotece C#.

FileFormat.Words dla .Net to wydajny i przyjazny dla użytkownika interfejs API typu open source dla platformy .NET, przeznaczony dla łatwe tworzenie i dostosowywanie dokumentów Microsoft Word. Dzięki tej intuicyjnej bibliotece C# możesz łatwo generować dokumenty Word i manipulować nimi za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Nasze lekkie i solidne rozwiązanie pozwala na bezproblemową instalację i oferuje szeroki wachlarz funkcji, które zaspokoją wszystkie wymagania dotyczące dokumentów. Wykorzystując OpenXML SDK, technologię zatwierdzoną przez firmę Microsoft, FileFormat.Words służy jako wygodne opakowanie, które upraszcza wykorzystanie jego zaawansowanych możliwości.

Ta biblioteka .NET typu open source, zaprojektowana z myślą o programistach, umożliwia automatyzację generowania i manipulowania dokumentami programu Word bez konieczności stosowania jakichkolwiek zależności od stron trzecich. Pożegnaj kłopoty związane z poleganiem na bibliotekach zewnętrznych i skorzystaj ze swobody i wydajności zapewnianej przez FileFormat.Words.

Previous Next

Pierwsze kroki z FileFormat.Words dla .NET

Zalecany sposób instalacji FileFormat.Words dla platformy .NET polega na użyciu narzędzia NuGet. Aby instalacja przebiegła bezproblemowo, użyj poniższego polecenia.

Zainstaluj FileFormat.Words dla .NET poprzez NuGet

NuGet\Install-Package FileFormat.Words 
Możesz go także pobrać bezpośrednio z github.

Programowe tworzenie dokumentu Word

Następujący fragment kodu tworzy programowo pusty dokument Word.

Utwórz dokument Word poprzez .NET API

 
// Create an instance of the Document class.
Document doc = new Document();

// Invoke the Save method to save the Word document onto the disk.
doc.Save("/Docs.docx");

Dodaj tekst do dokumentu programu Word

Następujący fragment kodu programowo dodaje tekst do dokumentu.


// Create an instance of the Document class.
using (Document doc = new Document())
{
  //Initialize the constructor with the Document class object.
  Body body = new Body(doc);
  // Instantiate an instance of the Paragraph class.
  Paragraph para1 = new Paragraph();
  // Set the text of the paragraph.
  para1.Text = "This is a Paragraph.";
  // Invoke AppendChild method of the body class to add a paragraph to the document.
  body.AppendChild(para1);
  // Call the Save method to save the Word document onto the disk.
  doc.Save("/Docs.docx"); 
}
 Polski