Python API do tworzenia i edytowania dokumentów Microsoft® Word

Biblioteka Open Source Pythona do zarządzania plikami MS Word, dodawania tabel i obrazów do plików Word DOCX i nie tylko.

Co to jest Python-DOCX?

Python-DOCX to biblioteka Open Source Python, która daje programistom możliwość pracy z Microsoft Word (Docx) w ich własnych aplikacjach. Interfejs API może tworzyć i modyfikować dokumenty programu Word, które mają rozszerzenie pliku .docx

Interfejs API jest bardzo wydajny i obsługuje kilka ważnych funkcji przetwarzania tekstu, takich jak otwieranie dokumentu, dodawanie akapitu, dodawanie nagłówka, dodawanie podziału strony, dodawanie tabeli, wstawianie obrazów, stosowanie stylu akapitu, formatowanie tekstu i wiele innych.

Previous Next

Pierwsze kroki z Python-DOCX

Python-DOCX jest hostowany na PyPI, więc instalacja jest bardzo prosta. Można go zainstalować za pomocą pip za pomocą następującego polecenia.

Zainstaluj Python-DOCX za pomocą polecenia pip

 pip install python-docx 

Można go również zainstalować przez easy_install, ale nie jest to zalecane.

Python API do tworzenia dokumentów Word DOCX

Biblioteka Python-DOCX zapewnia funkcjonalność do tworzenia i manipulowania dokumentami Microsoft Word DOCX. Interfejs API umożliwia także programistom modyfikowanie dokumentów tekstowych. Teraz, aby otworzyć dokument Word, utwórz instancję wraz z przekazaniem ścieżki do dokumentu. Możesz także dodawać obrazy, dodawać nagłówki, wstawiać tabele, obsługiwać style czcionek, formatować tekst i nie tylko. Korzystając z poniższych kroków, możesz łatwo utworzyć dokument Microsoft Word w swojej aplikacji Python.

Łatwe tworzenie słów

 1. Zainicjuj obiekt FastExcel
 2. Utwórz skoroszyt
 3. Wypełnij dane wiersza
 4. Napisz Excel

Twórz szybko słowa - Python

// initialize document object
document = Document()
// add heading
document.add_heading('Document Title', 0)
// add paragraph
p = document.add_paragraph('A plain paragraph having some ')
// style paragraph
p.add_run('bold').bold = True
p.add_run(' and some ')
p.add_run('italic.').italic = True
// save word document
document.save('demo.docx')
         

Dodaj tabelę do dokumentu Word DOCX

Python-DOCX API umożliwia programistom dodawanie tabel do dokumentu Word DOCX w aplikacjach Pythona. Istnieje kilka właściwości i metod powiązanych z tabelą. Aby skorzystać z tabeli, musisz z nich skorzystać, na przykład dostęp do komórki tabeli, obramowania tabeli, dostęp do poszczególnych wierszy lub kolumn i nie tylko.

Dodaj obrazy do plików Word DOCX

Python-DOCX zapewnia programistom możliwość wstawiania obrazów do ich dokumentu Word DOCX. Aby dodać obraz, musisz podać nazwę i lokalizację obrazu. Domyślnie dodany obraz jest wyświetlany w rozmiarze natywnym. Możesz określić zarówno szerokość, jak i wysokość obrazu. Klasy Cale i Cm służą do określania wymiarów w dogodnych jednostkach.

 Polski