1. Produkter
  2.   3D
  3.   Java
  4.   Orson Charts
 
  

Open Source Java Library för 3D-diagram

Generera och hantera ett brett utbud av 3D-diagram som enkelt kan användas i applikationer på klientsidan och på serversidan med gratis Java API.

Orson Charts är ett mycket kraftfullt bibliotek med öppen källkod som gör det möjligt för din Java-applikation att skapa och hantera en mängd olika 3D-diagram med lätthet. De skapade 3D-diagrammen kan användas i applikationer på klientsidan såväl som i applikationer på serversidan. Det kan också exporteras till flera viktiga filformat som PDF, SVG, PNG, JPEG och många fler.

Orson Charts-biblioteket har gjort det lätt att använda för användare och gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att producera fantastiska interaktiva flera diagramtyper, såsom cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, områdesdiagram, punktdiagram, ytdiagram, etc. Det finns flera viktiga funktioner inkluderade relaterade till diagrammanipulering, som att skapa diagram, ändra diagram, visa diagram, rendering av diagramdata, stöd för interaktiva diagram och många fler.

Orson Charts är ett konsekvent och väldokumenterat bibliotek som inkluderade musaktiverade diagramvisare. Det har också inkluderat konfigurerbart verktygstips. Den stöder också en musaktiverad sjökortsvisare som ger 360-graders rotation samt zoomning.

Previous Next

Komma igång med Orson Charts

Det enklaste och rekommenderade sättet att installera Orson Charts är via GitHub. Använd följande kommando för att installera Orson Charts.

Installera Orson Charts via GitHub

gh repo clone jfree/orson-charts

Skapa flera diagram via Java

Biblioteket med öppen källkod Orson Charts har tillhandahållit funktionalitet för att skapa flera typer av diagram i sina egna applikationer. Biblioteket tillhandahåller några användbara metoder för att konstruera vanliga typer av diagram som Ytdiagram, Stapeldiagram, Linjediagram, staplade stapeldiagram, cirkeldiagram och så vidare. Du kan ange en titel för diagrammen. Diagram kan ha enkla titlar eller sammansatta titlar. Du kan enkelt ändra ett befintligt diagramelement, titel och ställa in intervallet efter eget val.

Exportera diagram till PDF via Java

Orson Charts-biblioteket gör det möjligt för programutvecklare att exportera diagram till PDF-filformat med bara ett par rader Java-kod. När du har sammanställt elementen i diagrammet, ställt in titeln, intervallet för datavärden och saker är klara, kan du rendera det till en PDF-fil med lätthet. Dessutom tillåter sjökortsvisningskomponenten utvecklare att zooma och rotera sjökort i 360 grader i valfri riktning.

Återge diagram till SVG-format

SVG-specifikationen (Scalable Vector Graphics) är en öppen standard utvecklad av World Wide Web Consortium (W3C) sedan 1999. SVG används för att definiera vektorbaserad grafik för webben. Det fantastiska är att varje element och varje attribut i SVG-filer kan animeras. Orson Charts-biblioteket gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att exportera diagram till SVG-, PNG- och JPEG-format med bara ett par rader kod.

 Svenska