1. Produkter
  2.   3D
  3.   JavaScript
  4.   CesiumJS
 
  

JavaScript-bibliotek för att skapa 3D-glober och 2D-kartor

Ett JavaScript API med öppen källkod som gör det möjligt att skapa 3D-glober och 2D-former i en webbläsare utan ett plugin

CesiumJS är ett lättviktigt JavaScript-bibliotek med öppen källkod som låter JavaScript-utvecklare skapa 3D-glober och 2D-kartor i en webbläsare utan plugin. API:et är utformat för att leverera bästa möjliga prestanda, precision, visuell kvalitet och användarvänlighet. Den använder WebGL för hårdvaruaccelererad grafik och är plattformsoberoende och inställd för dynamisk datavisualisering. Dessutom tillåter API:et stöd för flera webbläsare och du kan använda din applikation i vilken webbläsare som helst.

CesiumJS strömmar 3D-innehåll som terräng, bilder och 3D-plattor från den kommersiella Cesium ion-plattformen och andra innehållskällor. API:et är gratis att använda och du kan använda det för både kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Previous Next

Komma igång med Zen-3d

Det enklaste sättet att installera CesiumJS använder num. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera CesiumJS via PM

npm install cesium  

Du kan ladda ner det kompilerade delade biblioteket från GitHub-förvaret.

Installera CesiumJS via GitHub

git clone --depth=1 https://github.com/CesiumGS/cesium.git 

Skapa 3D-plattor med JavaScript API

Open source-biblioteket CesiumJS låter utvecklarna skapa 3D-plattor i JavaScript. Med hjälp av API:t kan du streama, styla och interagera med 3D-byggnader, fotogrammetri och punktmoln med hjälp av 3D Tiles open-specifikationen.  

Vektorer och geometri i CesiumJS

Open source-biblioteket CesiumJS tillåter JavaScript att manipulera vektorer och geometri i applikationen. Med hjälp av API:t kan du ladda KML, GeoJSON och CZML, eller använda API:et för att rita en mängd olika funktioner och geometri.

3D, 2D och 2.5D Columbus i gratis JavaScript API

API:et tillåter också flera vyer samtidigt. Du kan se dina data i 3D, 2D och 2,5D columbusvy och växla mellan tre olika kartlägen under körning. Om du vill att två vyer ska synkroniseras över tiden kan du skapa ett delat klockobjekt som båda vyerna delar.

 Svenska