1. Produkter
  2.   Audio
  3.   GO
  4.   GoAudio
 
  

Gratis GO-bibliotek för att manipulera ljudfilformat

Spela, spela in, koda, läs och konvertera ljudfiler via GO API.

GoAudio är ett API med öppen källkod för att manipulera ljudfiler programmatiskt. Med hjälp av API:t kan Go-utvecklaren för närvarande endast bearbeta WAVE-filer. Utvecklaren kan läsa och skriva WAVE-filer, skapa olika vågformer med olika typer av oscillatorer. Dessutom tillåter API att skapa automationsspår och kuvert.

Med hjälp av API:t kan du använda stereopanorering, konvertera monofiler till stereo och arbeta med brytpunktsfiler genom linjär interpolation. Dessutom tillåter API:t att extrahera information från WAVE-filformat och gör det möjligt att skriva ner din egen ljuddata i den.

Previous Next

Komma igång med GoAudio

Det rekommenderade sättet att installera GoAudio i ditt projekt är att använda GitHub. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera GoAudio från GitHub

go get github.com/DylanMeeus/GoAudio
go build -i github.com/DylanMeeus/GoAudio/...

Skapa Audio Sine Wave via gratis GO API

GoAudio låter GO-utvecklare skapa ljudsinusvågor från sina egna Go-applikationer. För att generera detta kan du anropa math.Sin(x)-metoden för API:t och skicka x som radianer. För att få ut sinusvågen ur denna metod måste du iterera över ett intervall.

Generera ljud med hjälp av Open-Source GO API

API:et låter utvecklarna generera ljud direkt från din go-applikation. Först och främst måste du ställa in samplingsfrekvenser och varaktighet. En samplingshastighet talar om hur många samplingar per sekund som används för att koda ditt ljud. Efter det måste du ställa in frekvensen på ljudet, du kan använda en frekvens på 440HZ som tonhöjdsstandard.

Ändra Wave-filens amplitud via GO

API:et tillåter utvecklarna att ändra amplituden för vågfiler. För att ändra amplituden definierar du ingångsfilen, utdatafilen och faktorn med vilken vi skalar amplituden. Därefter kan du analysera dessa värden, läsa ljuddata från indatafilen och ändra råljuddatatypen Sample = float64 för att ändra till ljudfilens amplitud.

 Svenska