1. Produkter
  2.   Audio
  3.   .NET
  4.   Taglib-Sharp
 
  

Gratis .NET-bibliotek för att hantera metadata för ljuddokument

Läs & skriv metadata av ljudfilformat.

Taglib-Sharp är ett API med öppen källkod utvecklat för att läsa och skriva metadata i ljudfilformat. Med hjälp av API:t kan du läsa och skriva standardtaggar av ljudfilformat och kan även skapa och extrahera metadata för anpassade taggar. API:et är utformat för att extrahera alla format, alla behållare som ljudfilformatet använder.

TagLib-Sharp i fri programvara släppt under LGPL. Utvecklaren kan skapa sina egna applikationer för extrahering och skapande av metadata med hjälp av API:et. Dessutom tillåter API:et dem att arbeta med ett brett utbud av ljudfilformat för metadatamanipulation.

Previous Next

Komma igång med Taglib-Sharp

Det bästa sättet att installera Taglib-Sharp är via NuGet du kan köra följande kommando och installera Taglib-Sharp i din applikation.

Installera Taglib-Sharp från NuGet

 Install-Package Taglib-Sharp

Extrahera metadatataggar från ljud via gratis .NET API

Taglib-Sharp låter .NET-programmerare extrahera metadatataggar från ljudfilformat enkelt. Du kan extrahera taggar oavsett behållaren för taggens format. För att extrahera metadatataggen måste du först ladda ljudfilen med TagLib.File.Create()-metoden och läsa taggen t.ex. Title med TagFile.Tag.Title-egenskapen.

Gratis C# API för att skriva ljudmetadatataggar

API:et TagLib-Sharp med öppen källkod tillåter .NET-utvecklare att skriva såväl standard- som anpassade metadatataggar i ljudfilformat. För att skriva kan du läsa en ljudfil med TagLib.File.Create()-metoden och nytt taggvärde med Tag.Tile-egenskapen.

 Svenska