1. Produkter
  2.   Kompression
  3.   Libarchive 
 
  

Open Source C API för komprimeringsfilformat

C-bibliotek för att läsa/skriva strömmande arkiv i formaten TAR, ZIP, 7-ZIP, CPIO, PAX och ISO. 

Libarchive är ett renodlat C-bibliotek med öppen källkod som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att läsa och skriva strömmande arkiv i olika format, såsom TAR, ZIP, 7-ZIP, CPIO, PAX och ISO9660-bilder. Det fina med Libarchive är att det är mycket modulärt. Från början var det designat på ett sådant sätt att det är mycket enkelt att lägga till nya arkivformat jämfört med andra bibliotek.

Libarchive stöder läsning och skrivning av flera populära komprimerande filformat. Den läser flera populära format, såsom TAR, ZIP, 7-ZIP, CPIO, PAX, RAR, XAR, LHA, AR, CAB, MTREE och ISO-bilder. Det ger också skrivstöd för populära format som TAR, ZIP, ISO, XAR, PAX, CPIO, AR, MTREE och SHAR-arkiv.

Previous Next

Komma igång med Libarchive

Libarchive-distributionen innehåller ett standard-Autoconf-genererat "configure"-skript som kan användas för att installera libarchive, bsdtar och bsdcpio på nästan alla POSIX-liknande system.

En typisk installationskod ges nedan

Här är kommandot

$ tar xzf libarchive-2.7.0.tar.gz
$ cd libarchive-2.7.0
$ ./configure
$ make
$ make check
$ make install 

Du kan också använda verktyget "cmake" för att generera konfigurationsfiler för en mängd olika IDE:er, som Visual Studio på Windows och XCode på Mac OS. Kom ihåg att den kan användas med libarchive 2.6.990a eller senare. Du måste först skaffa och installera lämplig version av cmake-verktyget för din plattform

Använd automatisk formatdetektor

Libarchive använder en automatisk formatdetektor vid läsning av arkiv. Den använder en intern "budgivningsprocess" som undersöker inkommande data med hjälp av flera moduler. Detektorn hanterar automatiskt arkiv som är komprimerade med Tar, Gzip, Bzip2 och många andra populära komprimeringsalgoritmer.

Skriva filer till Gzipped TAR-arkiv

Libarchive gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att skriva en grupp filer till ett gzippat tar-arkiv. Skrivfunktionen är mer komplex jämfört med läsfunktionen. Den vanliga proceduren är att först skapa struct-arkivobjektet, ställa in önskade alternativ, initiera arkivet, lägga till poster och till sist, glöm inte att stänga arkivet och släppa alla resurser.

C API för att läsa filinnehåll

Libarchive tillåter datorprogrammerare att läsa och extrahera innehållet i en fil. För att extrahera filer från arkivet går du först igenom det tills du hittar en med det filnamn du vill ha. Efter det kan du läsa data och skriva den till en fil på en disk. Komprimering och format upptäcks automatiskt vid läsning.

Hur man extraherar arkiv till disk i C Apps

Libarchive API ger datorprogrammerare möjlighet att extrahera de flesta arkiv till en disk. För att extrahera arkiv måste du läsa rubriker från indataarkivet och skriva dem till disk. För att slutföra uppgiften måste du hämta data från ett läsarkiv och skriva det till en skrivhanterare.

 Svenska