C bibliotek för hantering av komprimeringsfilformat

Open Source C-bibliotek för att skapa, redigera, ta bort och extrahera ZIP-arkiv i dina egna appar. 

Libzip är ett C-bibliotek med öppen källkod som ger mjukvaruutvecklare möjlighet att skapa och modifiera ZIP-arkiv i sina egna applikationer med minimal ansträngning. Utvecklarna kan enkelt lägga till filer från databuffertar såväl som olika filer, eller komprimerad data kopierad direkt från andra zip-arkiv. Det stöder också att återställa ändringar som gjorts utan att stänga arkivet. Dessutom stöder biblioteket också kryptering och dekryptering av Winzip AES och äldre PKware.

API:t är väldokumenterat och kan lätt nås. API:et ger fullständigt stöd för flera avancerade komprimerings- och extraktionsrelaterade funktioner för ZIP- och ZIP64-arkiv, som att lägga till en fil i eller ersätta filen i ett ZIP-arkiv, lägga till en katalog i ett ZIP-arkiv, ta bort en fil från ett ZIP-arkiv, filkryptering och dekrypteringsstöd, senaste ändringstid, öppna fil i ett ZIP-arkiv för läsning, skriv data till zip-källa och många fler.

Previous Next

Komma igång med libzip

CMake rekommenderas starkt för att bygga libzip-biblioteket. Du kan enkelt få det från webbplatsen cmake.

En typisk installationskod ges nedan

Kompilera zip-bibliotek för grundläggande användning

mkdir build
cd build
cmake ..
make
make test
make install 

Lägg till eller ersätt fil i ett ZIP-arkiv

Att hantera ett ZIP-arkiv i sina egna applikationer är alltid ett krav från såväl IT-företag som privatpersoner. Libzip-biblioteket tillhandahåller dessa funktioner som underlättar datorprogrammerare genom att tillåta dem att lägga till en fil i ett ZIP-arkiv samt ersätta eller ta bort filer i ett befintligt ZIP-arkiv med lätthet. De tillgängliga metoderna är mycket användarvänliga och du behöver bara ett par rader kod för att uppnå denna uppgift.

Skapa ett nytt arkiv via C Library

Libzip-biblioteket låter utvecklare skapa ett nytt zip-arkiv i sina egna C-applikationer. Du kan också ändra ett befintligt ZIP-arkiv genom att lägga till eller redigera filer i det. Biblioteket ger fullständig kontroll till användare genom att låta dem se en lista över filer i ZIP-arkivet, ta bort en katalog eller fil i ett ZIP-arkiv, öppna eller stänga filer och många fler.

Läs och extrahera filer i ett ZIP-arkiv

Libzip-biblioteket med öppen källkod underlättar för användare att enkelt läsa och extrahera innehållet i ett ZIP-arkiv. Biblioteket stöder extrahering av filer och mappar till en plats som du väljer med bara ett par rader C-kod. Biblioteket ger stöd för att extrahera hela data i arkivet samt extrahera specifika filer som du väljer.

Mer kontroll över ZIP-arkiv

Zip-biblioteket tillhandahåller flera viktiga funktioner för bättre kontroll över innehållet i ett ZIP-arkiv. Flera metoder och egenskaper finns tillgängliga som kan hjälpa användare att få fullständig information om arkivet innan de extraherar dess innehåll. Den stöder funktioner som att räkna antalet filer i ett arkiv, iterera genom alla filer i ett arkiv, extrahera endast valda filer, ta bort filer från ett arkiv och många fler.

 Svenska