C API för komprimering och dekomprimering av datafiler

Open Source C datakomprimeringsbibliotek för att skapa arkiverare som gör det möjligt för programmerare att komprimera och dekomprimera dina datafiler.

Zlib open source gratis datakomprimering C-biblioteket gör det möjligt för datorprogrammerare att skapa ett arkiv för att arbeta med komprimeringsfilformat i sina egna applikationer. Det är ett förlustfritt datakomprimeringsbibliotek för användning på praktiskt taget alla datorer och operativsystem. Det fantastiska är att zlib-dataformatet i sig är portabelt över plattformar.

zlib-biblioteket är stabilt, bärbart och gratis. Zlib-motorn använder ett enkelt API som mekaniserar komprimeringen och dekomprimeringen av dina filer. Biblioteket använder virtuella funktioner som tillåter användare att anpassa sitt användargränssnitt till zlib. zlib är också en avgörande komponent i många programvaruplattformar, inklusive Linux, macOS och iOS. Biblioteket erbjuder faciliteter för att styra processorn och minnesanvändning.

Previous Next

Komma igång med zlib

För att köra ditt projekt med zlib måste du ladda ner arkivet från GitHub. Använd följande kommando för att installera det.

Här är kommandot

 git clone https://github.com/madler/zlib.git

Komprimera en datasträng

zlib tillhandahåller funktionellt för att komprimera en sträng av data i dina egna applikationer. Det gör det möjligt att komprimera givna indata till den givna destinationskatalogen eller filen. zlib-biblioteket förser oss med komprimeringsfunktionen, som kan användas för att komprimera en datasträng. Det kräver två argument för data som behöver komprimeras och en parameter för komprimeringsnivån.

Spara komprimerad data till en fil

Zlib-biblioteket med öppen källkod ger oss en praktisk uppsättning funktioner för filkomprimering. Det underlättar för användare och applikationer att spara komprimerad data till en fil eller diskutrymme och använda den senare. Du måste ange data samt namnet på filen för att spara den komprimerade datan. När du har sparat den komprimerade datan kan du senare se och använda den efter dina behov.

Dekomprimera en sträng av data och fildata

Zlib-biblioteket med öppen källkod underlättar också för användare och arkiveringsapplikationer att dekomprimera en datasträng i sina egna appar. Några användbara uppsättningar funktioner tillhandahålls för detta ändamål. Du kan enkelt dekomprimera en komprimerad datasträng med hjälp av dekomprimeringsfunktionen. Det stöder också dekomprimering av stora dataströmmar samt komprimerad data som finns i en fil.

 Svenska