PHP API för att skapa och extrahera  ZIP-, TAR-, TBZ- eller TGZ-arkiv

Open Source PHP Library tillåter utvecklare att skapa, lista, uppdatera, extrahera, ta bort komprimeringsfilformat Arkiv via PHP API.

Zippy är ett PHP-bibliotek med öppen källkod som ger funktionalitet för att fungera populära arkivformat som TAR, ZIP, TBZ2, TBZ, TGZ och mer. Zippy-biblioteket är mycket enkelt att använda och består av en samling adaptrar som hjälper till med de vanligaste komprimerings- och dekomprimeringsoperationerna som att skapa, uppdatera, extrahera och ta bort för ett valt format. den siktar på mycket höga hastigheter och rimlig kompression.

Biblioteket stöder flera viktiga komprimeringsrelaterade funktioner, såsom att skapa och uppdatera ZIP-arkiv, öppna och lista ett arkivs innehåll, lägga till filer till ett befintligt arkiv, stöd för BZIP2-komprimering, anpassa fil- och katalognamn inuti arkivet, spara arkivet till en fil, extrahera ett arkiv till en specifik katalog och mer.

Previous Next

Komma igång med PhpZip

Först och främst måste du ha PHP 5.5 och högre för att driva biblioteket smidigt. Den enda installationsmetoden som stöds är via Composer. Kör följande kommando för att kräva Zippy i ditt projekt.

Här är kommandot

 composer require alchemy/zippy

Skapa ett nytt arkiv via PHP API

Mjukvaruprogrammerare kan enkelt skapa ett nytt ZIP-arkiv med hjälp av Zippy-biblioteket i sina egna PHP-applikationer. Biblioteket stöder att skapa en archive.zip som innehåller en katalog "mapp" som kan innehålla olika typer av filer. För att lägga till en fil måste du ange namnet på posten i arkivet samt ange en sökväg. Det ger också stöd för att lägga till en ny katalog. Du kan lägga till filer i ditt zip-arkiv en i taget eller lägga till hela katalogen på en gång.

Extrahera ett arkiv till en specifik katalog

Zippy-biblioteket med öppen källkod ger möjlighet att programmatiskt extrahera ett arkiv till en specifik katalog med PHP. Du kan använda den antingen för att extrahera allt i arkivet eller bara några specifika filer. Snälla det är viktigt att komma ihåg att det krävs att ange rätt sökväg till filen i arkivet för att kunna extrahera den. Under utvinningsprocessen är katalogen och filstrukturen välskött och den extraherar alla filer till sina respektive kataloger.

Lista Arkivets innehåll

Zippy-biblioteket med öppen källkod gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att programmatiskt öppna och visa innehållet i ett arkiv via PHP-kommandon. Biblioteket ger användarna full kontroll och har tillhandahållit metoder och egenskaper för att få mer information om arkivet innan allt innehåll extraheras. Du kan räkna antalet filer i ett arkiv, iterera över alla filer i arkivet, extrahera endast de filer som behövs och mer.

Ta bort poster från ett ZIP-arkiv

Zippy-biblioteket med öppen källkod ger möjlighet att ta bort poster från ZIP-arkivet via PHP-kommandon. Det finns flera alternativ tillgängliga för att ta bort posterna, som att ta bort en post i arkivet med dess namn, ta bort alla poster i ZIP-arkivet, ta bort poster med globmönster och ta bort poster med PCRE-mönster.

 Svenska