Gratis JavaScript bibliotek för att generera och redigera populära diagram

Gratis JavaScript bibliotek för att skapa och redigera olika typer av diagram. Det möjliggör snabb konstruktion av DA-diagram, En-diagram, flödesscheman och mer.

X6 är ett mycket användbart JavaScript diagrambibliotek som gör det möjligt för programutvecklare att arbeta med olika typer av diagram med JavaScript kommandon. Biblioteket ger mycket lätt att använda funktioner för komponenter och nod anpassning. Biblioteket bygger på VC-arkitektur och fokuserar främst på datalogik samt affärslogik. Biblioteket och dokumentationen är öppen källkod och är fritt tillgängliga under IT-licensen.

Biblioteket är mycket flexibelt och tillåter användare att utöka grafer, noder, kanter och verktyg med lätthet. Biblioteket är helt händelsestyrt och ger utvecklarna möjlighet att reagera på alla händelser som händer inom grafen. Det stöder snabb konstruktion av DA-diagram, En-diagram, flödesscheman och andra tillämpningar. X6-biblioteket är mycket stabilt och baserat på välkända SVG/HTML/SS eller React/Vue för att anpassa noder och kanter.

Biblioteket har inkluderat stöd för flera viktiga funktioner, till exempel att lägga till nya noder, anpassa befintliga noder, växla interagera, begränsa anslutna kanter, lägga till och omslag text, lägga till eller ta bort portar dynamiskt, ansluta till en port, märka en port, bädda noder, bädda nod genom drag och släpp, använd markörer, anpassade markörer med väg och mycket mer. Biblioteket stöder ursprungligen olika typer av former som rektanglar, cirklar, förmörkelser, vägar, polygoner, cylindrar och mer.

Previous Next

Komma igång med X6

Det föreslagna sättet att installera X6 stabil release använder PM. Använd följande kommando för en smidig installation

Installera X6 via PM

 $ npm install @antv/x6 –save

Du kan ladda ner det kompilerade delade biblioteket från github-förrådet.

Skapa och hantera diagram via JavaScript API

Det öppna källkod X6-biblioteket tillåter programutvecklare att skapa flera typer av diagram med lätthet i sina egna JavaScript-appar. Biblioteket har inkluderat stöd för inbyggda former som kan användas för att dra anpassade diagram med lätthet. Du kan dra sekvensdiagram, En diagram, ML Class diagram och ML statechart diagram. Du kan också enkelt utforma logiska kretsar, organisatoriska diagram, Finite statliga maskiner, pussel, schack och mycket mer.

Support för anpassade element

Open source X6-biblioteket har inkluderat inbyggda element som kan användas för att skapa diagram i JavaScript appar. Det finns flera standardformer tillgängliga som rektanglar, text, cirklar, förmörkelser, bilder, vägar etc. Dessa kan användas för att dra en ritning. Du kan också skapa nya element från början.

Skapa och hantera diagram via JavaScript

X6-biblioteket har gett komplett stöd för att generera samt hantera diagram med JavaScript kod. Biblioteket har inkluderat stöd för flera typer av diagram som Line, Bar, Area, Combo diagram, Pie & Dont diagram och Knows. Biblioteket ger också flera funktioner relaterade till diagrammanipulation som bosatt, roterande, anslutning till andra element, och så vidare.

 Svenska