E-post Filformats-API:er för C++

 
 

Open Source C++ API:er för e-postfiler

Läs, skriv och extrahera bilagor från MSG- och EML-filer via C++.

 Svenska