1. Produkter
  2.   E-post
  3.   C++
  4.   Mailio
 
  

Open Source C++-bibliotek för att skapa och hantera e-postmeddelanden

Gratis C++ API för att generera e-post och stöder MIME-format samt SMTP-, POP3- och IMAP-protokoll. Det gör det möjligt att ta emot meddelanden, söka, få postlådestatistik, hantera mappar och mer.

Mailio är ett mycket kraftfullt C++-bibliotek som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att arbeta med e-postmeddelanden med C++-kommandon. Biblioteket är mycket lätt att hantera och kan användas på flera plattformar. Det är ett C++-bibliotek för MIME-format och stöder fullt ut SMTP-, POP3- och IMAP-protokoll. Biblioteket stöder igenkänning av olika mediatyper, inklusive MIME-meddelanden inbäddade i ett annat meddelande. MIME-meddelandet stöder den vanligaste rubrikigenkänningen som ämne, mottagare, innehållstyp och mer.

Biblioteket är mycket flexibelt och kan enkelt användas på populära plattformar som Linux, MacOS, Microsoft Windows och mer. POP3 är en av de senaste versionerna av ett standardprotokoll för att ta emot e-post. Mailio har implementerat POP3 stöder mottagning och borttagning av meddelanden, få postlådestatistik med vanliga och SSL-versioner (inklusive START TLS). Biblioteket har även implementerat IMAP med meddelandemottagning, borttagning och sökning, få postlådestatistik, hantera mappar och mer.

Previous Next

Komma igång med Mailio 

Det enklaste sättet att installera Mailio är via CMake. Från terminalen gå in i katalogen där biblioteket laddas ner och kör följande kommando.

installera Mailio via CMake

mkdir build
cd ./build
cmake ..
make install

Skapa och skicka e-postmeddelanden via C++ bibliotek

Mailio-biblioteket med öppen källkod låter datorprogrammerare skapa och skicka e-postmeddelanden med bara ett par rader C++-kod. För att skicka e-post måste du skapa ett meddelandeobjekt och ange dess attribut som författare, mottagare, ämne och mer. När allt är klart måste du skapa en SMTP-anslutning för att skicka meddelandet över den. För att ta emot ett e-postmeddelande kan meddelandeobjektet användas för att lagra det mottagna meddelandet med bara ett par rader kod.

Bifoga dokument eller bilder till e-postmeddelanden via C++

Mailio-biblioteket med öppen källkod har tillhandahållit komplett funktionalitet för att hantera e-postbilagor med C++-kommandon. Du kan enkelt välja en fil eller flera filer och bifoga dem till e-postmeddelandet. Biblioteket tillåter användare att enkelt bifoga populära dokument som PDF, Microsoft Word, Excel-bilder och många fler. Du kan också enkelt hämta bilagor och lagra dem på den plats du väljer på disken. Det är också möjligt att ta bort en markerad bilaga eller ändra den med en ny.

Söka e-postmeddelanden med C++

Gratis Mailio-biblioteket ger mjukvaruutvecklare möjlighet att söka e-postmeddelanden med bara ett par rader C++-kod. Först måste du ange rätt autentiseringsuppgifter för att ansluta till IMAP-servern. Efter det kan du söka i e-postmeddelanden genom att ange meddelandets titel, meddelandedatum, avsändarens namn och många fler. Biblioteket visar alla meddelanden som är relaterade till din fråga och visar det som en lista.

 Svenska