1. Produkter
  2.   Bild
  3.   GO
  4.   GeoPattern
 
  

Open Source Image Manipulation Library för Go-utvecklare

Gratis API för att skapa vackra generativa bildmönster från en sträng i Go.

GeoPattern är ett API med öppen källkod för Go-utvecklare för att skapa generativa bildmönster från en sträng från med i applikationen. API genererar sida vid sida SVG-mönster från en sträng. Genom att bestämma värdena i stinghashen omvandlas den till SHA, färg och ett mönster. Du kan ändra färgen på utdatabilden genom att ändra nyansen från en standardbasfärg. API ger 16 olika mönsteralternativ och du kan använda ett åt gången.

SVG-utgången från API:t är utmärkt för näthinnan. Det låter användarna använda bilderna som bakgrundsbild för en behållare. Med hjälp av API:et kan du skapa chevrons, koncentriska cirklar, diamanter, hexagoner, mosaikrutor, kapslade kvadrater, oktagoner, överlappande cirklar, överlappande ringar, pläd, plustecken, sinusvågor, kvadrater, tesseller, trianglar och xes-mönster.

Previous Next

Komma igång med GeoPattern

Det enklaste och rekommenderade sättet att installera GeoPattern är via GitHub. Använd följande kommando för en enkel och smidig installation.

Installera GeoPattern via GitHub

 go get github.com/pravj/geopattern

Generera mönsterbilder via GO Library

GeoPattern-biblioteket med öppen källkod gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att programmatiskt generera geomönsterritningar i sin egen applikation med hjälp av Go-kommandon. Utvecklare måste analysera den anpassade mönsterfrasen och sedan generera mönstret genom att välja vilken typ som helst. Utvecklaren kan också ställa in basfärg och bakgrundsfärg för de genererade geomönstren.

Skapa mönsterbilder via GO API

package main
import (
	"fmt"
	"github.com/pravj/geopattern"
)
// Prints pattern's SVG string for a specific pattern
func main() {
	args := map[string]string{"generator": "squares"}
	gp := geopattern.Generate(args)
	fmt.Println(gp)
}

Skapa mönsterbild med specifik basbakgrundsfärg via GO

package main
import (
	"fmt"
	"github.com/pravj/geopattern"
)
// Prints pattern's SVG string with a specific base background color
func main() {
	args := map[string]string{"baseColor": "#e2b"}
	gp := geopattern.Generate(args)
	fmt.Println(gp)
}
 Svenska