1. Produkter
 2.   Bild
 3.   JavaScript
 4.   Cropper
 
  

JavaScript API för att beskära bilder

Open Source JavaScript-bibliotek som stöder beskärning av JavaScript-appar.

Cropper är ett JavaScript-bibliotek med öppen källkod som gör det möjligt att beskära bilder i din webbläsare. Med hjälp av API:et kan du lägga till förbättrade beskärningsfunktioner till din applikation med 27 olika metoder, 39 olika alternativ och 6 händelser. Med hjälp av API:et kan du enkelt arbeta och beskära dina bilder i din webbläsare.

Detta bibliotek ger stöd för ett brett utbud av beskärningsfunktioner. Den stöder beskärning av bilder via pekskärm, zoomning, rotering, skalning och vändning, användning av flera beskärare, tillåter beskärning av bilder på duk, tillåter beskärning av bilder på webbläsarsida med stöd för flera webbläsare.

Previous Next

Komma igång med Cropper

Det rekommenderade sättet att installera cropper via NPM. Använd följande kommando för att installera det.

Installera cropper via NPM

 npm install cropperjs 

Beskär bilder i JavaScript-appar

Cropper-biblioteket ger programvaruprogrammerare möjlighet att beskära sina bilder programmatiskt med JavaScript. För att beskära en bild måste du ladda bilden och se till att storleken på bilden passar behållaren perfekt. När du har din bild redo kan du utföra en uppsättning beskärningsfunktioner på de givna x- och y-koordinaterna inklusive rotation, vändning, skalning och inställning av höjd och bredd enligt dina krav. .

Beskär bild och spara den via JavaScript API

 // vars
let result = document.querySelector('.result'),
img_result = document.querySelector('.img-result'),
img_w = document.querySelector('.img-w'),
img_h = document.querySelector('.img-h'),
options = document.querySelector('.options'),
save = document.querySelector('.save'),
cropped = document.querySelector('.cropped'),
dwn = document.querySelector('.download'),
upload = document.querySelector('#file-input'),
cropper = '';
// on change show image with crop options
upload.addEventListener('change', e => {
 if (e.target.files.length) {
  // start file reader
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = e => {
   if (e.target.result) {
    // create new image
    let img = document.createElement('img');
    img.id = 'image';
    img.src = e.target.result;
    // clean result before
    result.innerHTML = '';
    // append new image
    result.appendChild(img);
    // show save btn and options
    save.classList.remove('hide');
    options.classList.remove('hide');
    // init cropper
    cropper = new Cropper(img);
   }
  };
  reader.readAsDataURL(e.target.files[0]);
 }
});
// save on click
save.addEventListener('click', e => {
 e.preventDefault();
 let imgSrc = cropper.getCroppedCanvas({
  width: img_w.value // input value
 }).toDataURL();
 cropped.classList.remove('hide');
 img_result.classList.remove('hide');
 cropped.src = imgSrc;
 dwn.classList.remove('hide');
 dwn.download = 'imagename.png';
 dwn.setAttribute('href', imgSrc);
});

Beskär bilder i webbläsaren med JavaScript

Du kan lägga till bildbeskärningsfunktioner i dina appar och användare kan beskära bilder direkt från webbläsaren. Användare kan ladda upp eller dra-släpp bilder i webbläsaren och använda beskärningsfunktioner på den. API ger kompatibilitet över webbläsare. API:et fungerar bra med den senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge och Internet Explorer.

Beskär bilder online via JavaScript

 //instantiate Cropper
var cropper = canvas.cropper({
 aspectRatio: 16 / 9
});
//Crop Image
$('#btnCrop').click(function() {
 // Get a string base 64 data url
 var croppedImageDataURL = canvas.cropper('getCroppedCanvas').toDataURL("image/png");
 $result.append( $('').attr('src', croppedImageDataURL) );
});

Använda beskärningsmetoder i JavaScript

För att ge flexibilitet tillhandahåller API:et ett gäng metoder för att beskära bilder. Dessa metoder hjälper utvecklaren att enkelt lägga till bildbeskärningsfunktioner till applikationen. API:et tillhandahåller metoden crop() för att beskära bilden. Dessutom kan du använda reset(), clear(), replace(), enable(), disable(), destroy(), move(), zoom(), rotate(), scale(), getData(), setData (), getCanvasData() och mer.

Zooma canvas till absolut förhållande via JavaScript

 cropper.zoomTo(1); // 1:1 (canvasData.width === canvasData.naturalWidth)
const containerData = cropper.getContainerData();
// Zoom to 50% from the center of the container.
cropper.zoomTo(.5, {
 x: containerData.width / 2,
 y: containerData.height / 2,
});
 Svenska