1. Produkter
  2.   Bild
  3.   .NET
  4.   Colourful
 
  

Open Source .NET API för bilder

Gratis .NET-bibliotek för att arbeta med färgrymder

Colorful är ett bibliotek med öppen källkod skrivet i C# för att manipulera färger i bilder. API:et tillåter ett brett utbud av färgmanipuleringsfunktioner inklusive färgkonvertering, kromatisk anpassning och konvertering mellan RGB-arbetsutrymmen. Colorful stöder också beräkning av korrelerad färgtemperatur (CCT) från kromaticitet och beräkning av kromaticitet från CCT.

API:et har flera formler för att skilja mellan färger dessutom, colorful innehåller definitioner av alla 24 Macbeth ColorChecker-färger i sRGB, som är användbara för färgkalibrering.

Previous Next

Komma igång med Colorful

Det rekommenderade sättet att installera Colorful är via NuGet. Använd följande kommando för att installera Colourful.

Installera Colorful från NuGet

PM> Install-Package Colourful

Extrahera metadata från bilder med C#

Colorful gör det möjligt att extrahera ett brett utbud av metadatainformation från bilder. Du kan extrahera all information i bilden genom att loopa kataloger och sedan genom att loopa igenom varje tagg i den. Katalogen innehåller information om metadatatyp och taggen innehåller egenskaperna. Du kan extrahera specifik information från bilder med hjälp av directorys.OfType().FirstOrDefault()-metoden.

Extrahera Camera Specific Maker Notes med C#

Med Open Source bildbehandlings-API Colorful kan man extrahera kameraspecifika makernotes för kameror tillverkade Canon, Apple, Agfa, Casio, DJI, Epson, Fujifilm, Kodak, Kyocera, Leica, Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Reconyx, Sanyo, Sigma/Foveon och Sony.

Färgkonvertering b/t färgrymd med C#

Open Source Colorful-biblioteket stöder fullt konvertering mellan färgrymder i .NET-applikationen. Det gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att konvertera färger från en enda källfärgrymd till en enda målfärgrymd med bara ett par rader C#-kod. För att uppnå någon form av konvertering måste du först bygga ett konverteringsobjekt.

Konvertera en färg från sRGB till XYZ


IColorConverter converter = new ConverterBuilder()
    .FromRGB(RGBWorkingSpaces.sRGB)
    .ToXYZ(Illuminants.D65)
    .Build();
RGBColor rgbColor = new RGBColor(1, 0, 0.5);
XYZColor xyzColor = converter.Convert(rgbColor); // XYZ [X=0.45, Y=0.23, Z=0.22]
 Svenska