1. Produkter
 2.   Bild
 3.   .NET
 4.   MetadataExtractor
 
  

Open Source .NET API för bilder

.NET-bibliotek för att läsa metadata från bilder

MetadataExtractor är ett enkelt .NET API för att extrahera bilder från metadataformulär. Med hjälp av API:et kan du extrahera ett brett utbud av metadatainformation inklusive Exif, IPTC, XMP, JFIF/JFXX, ICC-profiler, WebP-egenskaper, Netpbm-egenskaper, PNG-egenskaper, BMP-egenskaper, GIF-egenskaper, ICO-egenskaper och PCX-egenskaper.

API:et stöder olika bildfilformat och Camera Raw-bilder och gör det möjligt att hämta kameraspecifika makernote-data för ett stort antal kameratillverkare.

Previous Next

Komma igång med MetadataExtractor

Det rekommenderade sättet att installera MetadataExtractor är via NuGet. Använd följande kommando för att installera MetadataExtractor.

Install-Package MetadataExtractor

Läs & skriv metadata för bilder via .NET

MetadataExtractor API tillåter mjukvaruutvecklare att komma åt och ladda bilder i sina .NET-applikationer. API:et hjälper utvecklare att identifiera filtypen de bearbetar automatiskt från de första byten i filen. I allmänhet kan klassen ImageMetadataReader användas för att läsa metadata för en bildfil. Det finns också mer specifika läsare tillgängliga om du vet vilken typ av fil du läser från såsom JpegMetadataReader. Men det rekommenderas alltid att använda ImageMetadataReader eftersom det är säkrare.

Läs metadata för bilder via C#.NET


  Metadata metadata = ImageMetadataReader.readMetadata(file);
  for (Directory directory : metadata.getDirectories()) {
    for (Tag tag : directory.getTags()) {
      System.out.format("[%s] - %s = %s",
        directory.getName(), tag.getTagName(), tag.getDescription());
    }
    if (directory.hasErrors()) {
      for (String error : directory.getErrors()) {
        System.err.format("ERROR: %s", error);
      }
    }
  }

Extrahera metadata från bilder med C#

MetadataExtractor låter extrahera ett brett utbud av metadatainformation från bilder. Du kan extrahera all information i bilden genom att loopa kataloger och sedan genom att loopa genom varje tagg i den. Katalogen innehåller information om metadatatyp och taggen innehåller egenskaperna. Du kan extrahera specifik information från bilder med hjälp av directorys.OfType().FirstOrDefault()-metoden.

Avkodad beskrivning av en specifik tagg via C#


  Metadata metadata = ImageMetadataReader.readMetadata(file);
  for (Directory directory : metadata.getDirectories()) {
    for (Tag tag : directory.getTags()) {
      System.out.format("[%s] - %s = %s",
        directory.getName(), tag.getTagName(), tag.getDescription());
    }
    if (directory.hasErrors()) {
      for (String error : directory.getErrors()) {
        System.err.format("ERROR: %s", error);
      }
    }
  }

Extrahera Camera Specific Maker Notes med C#

Open Source bildbehandling API MetadataExtractor gör det möjligt att extrahera kameraspecifika makernotes för kameror tillverkade Canon, Apple, Agfa, Casio, DJI, Epson, Fujifilm, Kodak, Kyocera, Leica, Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Reconyx, Sanyo, Sigma/Foveon och Sony.

 Svenska