1. Produkter
 2.   PDF
 3.   Java
 4.   iText 7  

iText 7  

 
 

Open Source Java API för PDF-dokument 

Med Java Library kan utvecklare läsa, skriva, redigera och konvertera text till PDF-filer i Java-appar.

iText 7 är ett Java API med öppen källkod som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att skapa sin egen PDF-lösning. Den tillhandahåller viktiga funktioner för att integrera PDF-funktioner i Java-applikationer eller -produkter. Det hjälper dig att skapa ett smart dokumentarbetsflöde. Dokumentarbetsflöde är en viktig process i ett företag.

Portable Document Format (PDF) är ett av världens mest använda dokumentformat och är fortfarande revolutionerande. Data spelar alltid en nyckelroll för en organisations framgång. iText 7 hjälper din organisation genom att omvandla dina data till PDF-dokument. Det kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Previous Next

Komma igång med iText 7

För att använda iTexts bibliotek på rätt sätt behöver du två saker. En giltig licensnyckelfil och den senaste versionen av licensnyckelbiblioteket. Du kan enkelt ladda ner licensnyckelbiblioteket. 

iText 7 är dubbellicensierad som AGPL/kommersiell programvara. AGPL är en fri/öppen källkodslicens. Du kan använda det centrala arkivet för att ladda ner iText 7 Core.

iText 7 Core är tillgänglig via Maven på The Central repository. Du kan välja om du vill använda en modul eller alla moduler. Om du vill använda alla iText 7-moduler behöver du bara lägga till följande XML-kodavsnitt i din pom.xml. Maven kommer att göra allt det hårda arbetet åt dig och kommer att ladda ner de nödvändiga modulerna från The Central Repository.

Du måste ha ett licensnyckelbibliotek (itext-licensekey-x.y.z.jar) på klassvägen.

Här är kommandot

 mvn clean instal 

Det kommer att kompilera Java-källorna och paketera de binära klasserna till jar-paket som standard.

Java API för att skapa och manipulera PDF-dokument

iText 7 gör det möjligt för programutvecklare att skapa och manipulera ett PDF-dokument i Java-applikationer. Filformatet PDF är ett av de mest populära filformaten som används nuförtiden. Dessutom kan du enkelt ändra befintliga PDF-dokument. Biblioteket ger även utvecklare möjligheten att enkelt infoga nya sidor och lägga till nytt innehåll på en befintlig PDF-sida.

Manipulera PDF-dokument - Java

// Initialize document
PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(new PdfReader("input.pdf"),
          new PdfWriter("output.pdf"));
          // Add annotation in it
PdfAnnotation ann = new PdfTextAnnotation(new Rectangle(400, 795, 0, 0))
  .setTitle(new PdfString("FileFormat"))
  .setContents("Developer Guide for fileformats");
pdfDoc.getFirstPage().addAnnotation(ann);
// Close document
pdfDoc.close();

Konvertera text till PDF-dokument

PDF Java API gör det möjligt för Java-programmerare att enkelt konvertera text till PDF-dokument i sina egna Java-applikationer. Det är väldigt enkelt att exportera en vanlig textfil till ett PDF-dokument. Det ger dig möjlighet att definiera justeringen på dokumentnivå. Dessutom stöder den senaste utgåvan också flera layoutfunktioner som gör det lättare att läsa jämfört med de äldre versionerna.

Konvertera text till PDF - Java

// Initialize output document
PdfDocument pdf = new PdfDocument(new PdfWriter("TextToPDF.pdf"));
Document document = new Document(pdf);
// Open txt document
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"));
String line;
// Add each line
while ((line = br.readLine()) != null) {
 document.add(new Paragraph(line));
}
// Save document
document.close();

Det är alltid mycket viktigt för alla organisationer att skydda och säkra sina viktiga data såväl som sina dokument. iText 7 Java-biblioteket har tillhandahållit många tekniker för säkerheten för användningens dokument, som att dela det med behöriga användare eller redaktörer genom att applicera lösenord på det, använda digitala signaturer och så vidare. Följande Java-kodexempel visar hur man lägger till ett lösenord till ett befintligt PDF-dokument.

Lägg till lösenord till säkra PDF-filer via Java

PdfReader reader = new PdfReader(src);
WriterProperties props = new WriterProperties()
  .setStandardEncryption(USERPASS, OWNERPASS, EncryptionConstants.ALLOW_PRINTING,
    EncryptionConstants.ENCRYPTION_AES_128 | EncryptionConstants.DO_NOT_ENCRYPT_METADATA);
PdfWriter writer = new PdfWriter(new FileOutputStream(dest), props);
PdfDocument pdfDoc = new PdfDocument(reader, writer);
pdfDoc.close();
 Svenska