1. Produkter
 2.   PDF
 3.   JavaScript
 4.   PDFMake
 
  

Skapa PDF-filer via gratis JavaScript API

Open Source Pure JavaScript Library stöder generering och manipulering av PDF-dokument för noder och webbläsare.

PDFMake är ett mycket kraftfullt JavaScript-bibliotek med öppen källkod som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att hantera uppgifter relaterade till PDF-dokumentgenerering och manipulering med hjälp av JavaScript-kommandon. Det fina med biblioteket är att du enkelt kan specificera data för PDF-generering med hjälp av ett dokumentdefinitionsobjektformat.

PDFmake-biblioteket har inkorporerat stöd för flera viktiga funktioner relaterade till PDF-dokumenthantering som att lägga till bilder och textinnehåll i PDF-dokument, radbrytning, textjustering, infoga och hantera tabeller, använda stilar, lägga till sidhuvuden och sidfötter, sidorientering och marginal stöd, inbäddning av teckensnitt och grafik, generering av innehållsförteckningar, stöd för sidbrytningar och många fler.

Biblioteket är mycket stabilt och kan enkelt användas på klient- och serversidan. Det går att köra i webbläsaren och i Node.js. Det har inkluderat stöd för flera populära webbläsare som Internet Explorer 10+, Edge 12+, Firefox, Chrome, Opera, Safari och så vidare.

Previous Next

Komma igång med PDFMake

PDFMake är tillgängligt på npm, du kan enkelt ladda ner det och installera det på din maskin. Använd följande kommando för smidig installation.

Installera PDFMake med bower

bower install pdfmake

Generera PDF-filer med JavaScript-bibliotek

JavaScript-biblioteket med öppen källkod PDFMake gör det enkelt för programvaruprogrammerare att skapa PDF-dokument i sina egna applikationer med JavaScript-kod. Biblioteket har gett en komplett uppsättning funktioner för att arbeta med PDF-filer, som att välja teckensnittstyper med storlek, färg och formatering, lägga till en ny sida, infoga kolumner, lägga till och tillämpa stilar, infoga tabeller, ta bort oönskade sidor och många Mer.

Lägg till sidhuvuden och sidfötter till PDF-filen

Sidhuvuden och sidfötter är mycket användbara delar av PDF-dokument och kan användas för att inkludera den del av innehållet som användare vill ska visas på varje sida i ett dokument, såsom ett författarenamn, dokumenttitel, sidnummer, logotyp och mycket mer. JavaScript-biblioteket PDFMake har tillhandahållit komplett stöd för att lägga till och ändra sidhuvuden och sidfötter i ett PDF-dokument. Den stöder funktioner som att lägga till upprepad sidhuvud/sidfot, infoga bilder i en sidhuvud/sidfot, lägga till sidnummer och mycket mer.

Sidhuvuden och sidfötter till PDF via JavaScript

 var docDefinition = {
 header: 'simple text',
 footer: {
 columns: [
  'Left part',
  { text: 'Right part', alignment: 'right' }
 ]
 },
 content: (...)
};

Infoga bilder till PDF-filer

JavaScript-biblioteket med öppen källkod PDFMake har tillhandahållit komplett stöd för att lägga till och ändra bilder i PDF-filer med JavaScript-kommandon. Biblioteket har tillhandahållit funktioner för att ställa in bildens bredd och höjd, passa in en bild i en rektangel, anropa en bild via webbadresser, skala bilden proportionellt och bildsträcka ut. Om du vill använda samma bild i flera noder måste du lägga in den i bildlexikonet och bara kalla den vid dess namn.

Lägg till bilder till PDF via JavaScript

 var docDefinition = {
 content: [
 {
  // you'll most often use dataURI images on the browser side
  // if no width/height/fit is provided, the original size will be used
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...'
 },
 {
  // if you specify width, image will scale proportionally
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  width: 150
 },
 {
  // if you specify both width and height - image will be stretched
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  width: 150,
  height: 150
 },
 {
  // you can also fit the image inside a rectangle
  image: 'data:image/jpeg;base64,...encodedContent...',
  fit: [100, 100]
 },
 {
  // if you reuse the same image in multiple nodes,
  // you should put it to to images dictionary and reference it by name
  image: 'mySuperImage'
 },
 {
  image: 'myImageDictionary/image1.jpg'
 },
 {
  // in browser is supported loading images via url from reference by name in images
  image: 'snow'
 },
 {
  image: 'strawberries'
 },
 ],
 images: {
 mySuperImage: 'data:image/jpeg;base64,...content...',
 snow: 'https://picsum.photos/seed/picsum/200/300',
 strawberries: {
  url: 'https://picsum.photos/id/1080/367/267'
  headers: {
  myheader: '123',
  myotherheader: 'abc',
  }
 }
 }
};

Sidorientering och marginalstöd

Det kostnadsfria JavaScript-biblioteket PDFMake har inkluderat stöd för att ställa in sidstorlek, sidorientering samt sidmarginaler i JavaScript-appar. För att ställa in sidstorleken måste du ange bredd och höjd på den nya sidan. Som standard använder biblioteket stående sidorientering men kan enkelt ställa in det till liggande med en rad kod. Det ger också stöd för att ställa in sidmarginaler och tillåter användare att dynamiskt styra sidbrytningar. Den stöder vänster, topp, höger, botten samt horisontella och vertikala marginaler.

Bygg biblioteket för kompilatorn

 
var dd = {
	content: [
		{
			stack: [
				'This header has both top and bottom margins defined',
				{text: 'This is a subheader', style: 'subheader'},
			],
			style: 'header'
		},
		{
			text: [
				'Margins have slightly different behavior than other layout properties. They are not inherited, unlike anything else. They\'re applied only to those nodes which explicitly ',
				'set margin or style property.\n',
			]
		},
		{
			text: 'This paragraph (consisting of a single line) directly sets top and bottom margin to 20',
			margin: [0, 20],
		},
		{
			stack: [
				{text: [
						'This line begins a stack of paragraphs. The whole stack uses a ',
						{text: 'superMargin', italics: true},
						' style (with margin and fontSize properties).',
					]
				},
				{text: ['When you look at the', {text: ' document definition', italics: true}, ', you will notice that fontSize is inherited by all paragraphs inside the stack.']},
				'Margin however is only applied once (to the whole stack).'
			],
			style: 'superMargin'
		},
	],
	styles: {
		header: {
			fontSize: 18,
			bold: true,
			alignment: 'right',
			margin: [0, 190, 0, 80]
		},
		subheader: {
			fontSize: 14
		},
		superMargin: {
			margin: [20, 0, 40, 0],
			fontSize: 15
		}
	}
}

Infoga tabeller till PDF via JavaScript

Biblioteket med öppen källkod PDFMake gör det möjligt för datorprogrammerare att infoga och uppdatera tabeller i PDF-filer. Biblioteket stöder olika avancerade funktioner för att hantera kolumner och celler i tabellens rader. Det har inkluderat stöd för tabelljustering, stil tabellkanter, definiera bredder i procent, rotera tabeller, definiera tabellhuvudrad på ny sida och många fler.

Bygg biblioteket för kompilatorn

 var docDefinition = {
 content: [
 {
  layout: 'lightHorizontalLines', // optional
  table: {
  // headers are automatically repeated if the table spans over multiple pages
  // you can declare how many rows should be treated as headers
  headerRows: 1,
  widths: [ '*', 'auto', 100, '*' ],
  body: [
   [ 'First', 'Second', 'Third', 'The last one' ],
   [ 'Value 1', 'Value 2', 'Value 3', 'Value 4' ],
   [ { text: 'Bold value', bold: true }, 'Val 2', 'Val 3', 'Val 4' ]
  ]
  }
 }
 ]
};
pdfMake.createPdf(docDefinition, tableLayouts, fonts, vfs)
// tableLayouts, fonts and vfs are all optional - falsy values will cause
 Svenska