1. Produkter
 2.   Presentation
 3.   GO
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Open Source Go Library för konvertering av Microsoft® PowerPoint-filer

Konvertera Microsoft PowerPoint PPT och PPTX Presentationer till PDF via Free Gt API 

Vad är Gotenberg Go-klient?

Ofta letar GO-utvecklare efter öppen källkod och gratis API:er för att konvertera Microsoft Presentation till PDF-filformat. Gotenberg Go-klienten är ett gratis GO-bibliotek för utvecklare för att enkelt konvertera PPT och PPTX till PDF-filformat. Utvecklarna kan enkelt integrera PPTX till PDF och PPT till PDF-konverteringsfunktioner i sin egen applikation.

Som standard är en handfull typsnitt installerade och API:et stöder även asiatiska tecken. För att få några specifika typsnitt i PDF-dokumentet måste du installera dina egna typsnitt.

Previous Next

Komma igång med Gotenberg Go-klienten

Det rekommenderade sättet att installera Gotenberg Go-klienten i ditt projekt är att använda Github. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Gotenberg Go-klienten via GitHub

$ go get -u github.com/thecodingmachine/gotenberg-go-client/v7

Konvertera PPTX till PDF via Free Go API

Gotenberg Go-klienten med öppen källkod tillåter konvertering av ett eller flera Microsoft Presentation-filformat till PDF-filformat i en enda funktion. API:et använder metoden gotenberg.NewOfficeRequest() för att ladda en ny fil och accepterar filnamn och filsökväg som parametrar. För att konvertera din PowerPoint-fil till PDF kan du ladda en eller flera filer och konvertera den till PDF enkelt. Följande kodsnutt visar hur du kan konvertera PPTX till PDF i GO

Konvertera PowerPoint till PDF i GO

 1. Ladda två PPTx-filer med metoden NewDocumentFromPath() och skicka filnamn och sökväg som parametrar
 2. Konvertera båda filerna till PDF med metoden gotenberg.NewOfficeRequest() och skicka dokumentobjekt
 3. Spara PDF-dokument

Konvertera PPTX till PDF via gratis GO API

c := &gotenberg.Client{Hostname: "http://localhost:3000"}
 doc, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document.pptx", "/path/to/file")
 doc2, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document2.pptx", "/path/to/file")
 req := gotenberg.NewOfficeRequest(doc, doc2)
 dest := "fileformat.pdf"
 c.Store(req, dest)
 Svenska