1. Produkter
 2.   Presentation
 3.   GO
 4.   Unioffice
 
  

Open Source Go Library för att skapa MS PowerPoint PPTX-presentationer

Open Source GO API för att skapa läs, skriv och öppna Microsoft® PowerPoint PPTX-presentation med lätthet.

Vad är Unioffice?

Unioffice är ett ren go-bibliotek med öppen källkod som ger mjukvaruutvecklare möjlighet att skapa och analysera Microsoft Presentation-dokument i sina egna Go-applikationer. Med hjälp av API:t kan du skapa PPTX ganska snabbt, spara det snabbt på grund av ingen reflektionsanvändning och när du läser PPTX kan det ta lite mer tid.

Unioffice-biblioteket med öppen källkod stöder flera viktiga funktioner relaterade till att skapa PowerPoint, som att skapa en ny PowerPoint från mallen, lägga till textrutor i den och infoga bilder.

Previous Next

Komma igång med Unioffice

Det rekommenderade sättet att installera Unioffice i ditt projekt är att använda Github. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Unioffice via GitHub

go get github.com/unidoc/unioffice/
 go build -i github.com/unidoc/unioffice/... 

Lägg till bilder i PPTX via Go API

Open source-biblioteket unioffice tillåter datorprogrammerare att infoga bilder i en PPTX-fil i sina egna Go-applikationer. Det ger dig möjlighet att skapa en ny PPTX, infoga din bild i den och spara dokumentet. Genom att använda följande kodrader kan du enkelt infoga bilder i ditt PPTX-dokument.

Infoga bilder i PPTX GO

 1. Skapa en ny presentation med metoden presentation.New().
 2. Ladda bilden med metoden ppt.AddImage() och skicka sökvägen till bilden som en sträng
 3. Skapa en ny bild med metoden ppt.AddSlide().
 4. Lägg till bild i bilden genom att använda metoden slide.AddImage() och skicka bildobjekt som parameter
 5. Ställ in bildens bredd och höjd i tum
 6. Validera dokumentet och spara det i PPTX-format

Infoga bilder via Free GO API

ppt := presentation.New()
defer ppt.Close()
irefColor, err := ppt.AddImage("fileformat.png")
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
slide := ppt.AddSlide()
ibColor := slide.AddImage(irefColor)
ibColor.Properties().SetWidth(2 * measurement.Inch)
ibColor.Properties().SetHeight(irefColor.RelativeHeight(2 * measurement.Inch))
if err := ppt.Validate(); err != nil {
  log.Fatal(err)
}
ppt.SaveToFile("image.pptx")
 Svenska