1. Produkter
  2.   Presentation
  3.   .NET
  4.   Open XML SDK
 
  

.NET-bibliotek för hantering av presentationsdokument

Läs, skriv, manipulera och konvertera presentationsfiler via .NET API.

Open XML SDK är ett API för öppen källkod, utvecklat av Microsoft och distribuerat under Microsofts uppförandekod för öppen källkod för att manipulera presentationsdokument

Med hjälp av API:et kan du lägga till text, sidhuvud, sidfot, slutnoter, fotnoter, stilar, teman och mer. Det låter dig skapa högpresterande presentationsdokument och extrahera data från dem. API:et stöder olika .NET-plattformar inklusive .NET 3.5, .NET 4.0, .NET 4.6 och .NET Standard 1.3.

Previous Next

Komma igång med Open XML SDK

Du måste ha .NET Framework 3.5 eller senare. När du har uppfyllt förutsättningarna kan du ladda ner arkivet manuellt från GitHub eller installera från NuGet.

Installera Open XML SDK från NuGet

 Install-Package DocumentFormat.OpenXml

Manipulera PPTX-fil med C#

Open XML SDK tillåter .NET-programmerare att skapa och ändra presentationer från sina egna .NET-applikationer. För att ändra en befintlig fil kan du öppna en befintlig fil och lägga till ändringar som text, stycken, tabeller och mer.

Skapa PPTX - C#

using (PresentationDocument doc = PresentationDocument.Create("Presentation.pptx", PresentationDocumentType.Presentation))
{
  // Insert other code here.
}
            

Skapa en tabell i PPTX med C#

API:et låter utvecklarna lägga till en tabell i presentationsdokument. Du kan lägga till en tabell, ange tabellegenskaper, ange tabellrutnät och kolumnrutnätsegenskaper. Dessutom kan du hantera tabellceller och rader med hjälp av klasserna TableCell respektive TableRow.

 Svenska