Presentation Filformats-API:er för Python

 
 

Python API:er för presentationsfilformat

Läs, skriv och manipulera filformat för Microsoft PowerPoint-presentationer via Python API:er med öppen källkod.

 Svenska