1. Produkter
 2.   Kalkylblad
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Gå till API för att skapa och konvertera Excel-kalkylblad

Skapa, ändra, manipulera, skriv ut, analysera, dela, slå samman och konvertera Excel-kalkylbladsdokument i molnet med hjälp av Go Excel-biblioteket.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go är en kraftfull och pålitlig molnbaserad lösning som låter mjukvaruutvecklare arbeta med Excel-filer i molnet. En av de främsta fördelarna med att använda Aspose.Cells Cloud SDK för Go är att den är molnbaserad. Det betyder att du enkelt kan komma åt dina Excel-filer från var som helst och på vilken enhet som helst. Så användare behöver inte installera någon programvara eller oroa sig för problem med filkompatibilitet och allt hanteras säkert i molnet. SDK:n kan användas för att utveckla mjukvaruapplikationer för ett brett utbud av operativsystem, som Windows, Linux, Mac OS och många andra.

Aspose.Cells Cloud SDK för Go har inkluderat en rik uppsättning funktioner som kan hjälpa programutvecklare att automatisera många Excel-relaterade uppgifter, som att utföra komplexa beräkningar, formatera celler, lägga till diagram och mycket mer. Det är mycket lätt att hantera och har gett stöd för några populära Microsoft Excel-filformat som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS och många fler. Genom att använda Aspose.Cells Cloud SDK-programutvecklare kan mjukvaruutvecklare skydda sina Excel-filer med ett lösenord samt avskydda filer som har lösenordsskyddats.

Aspose.Cells Cloud SDK för Go är mycket lätt att hantera och har inkluderat flera avancerade funktioner som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att manipulera Microsoft Excel-kalkylblad, som att tillämpa automatisk filtrering, hantering av pivottabeller, hantera villkorlig formatering, konvertera ListObject eller tabell till en cellintervall, hantera rader och celler, söka och ersätta text i Excel-kalkylblad, lägga till en bakgrund i arbetsboken, infoga form på ett kalkylblad, lägga till en pivottabell i ett Excel-kalkylblad, dölja rader i ett Excel-kalkylblad, automatiskt anpassa kolumner på arbetsboken och många fler.

Previous Next

Komma igång med Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Det rekommenderade sättet att installera Aspose.Cells Cloud SDK för Go är att använda GitHub. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Aspose.Cells Cloud SDK för Go via GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Du kan också ladda ner den direkt från sidan för Asposes produktsläpp.

Skydda Excel-fil via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkluderat en mycket användbar funktion som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att skydda Excel Spreadsheet från obehörig åtkomst i sina egna Go-applikationer. Biblioteket har inkluderat olika funktioner för att skydda Excel-kalkylblad, som att lägga till digital signatur för Excel-arbetsbok, skydda Excel-filer utan att använda lagring, kryptera Excel-arbetsböcker, dekryptera Excel-arbetsböcker, avskydda Excel-arbetsböcker, låsa upp Excel-filer utan att använda lagring och så vidare. Följande exempel visar hur mjukvaruutvecklare kan lägga till digital signatur i sin Excel-arbetsbok i Go-applikationer.

Lägg till digital signatur för Excel-arbetsbok via GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Exportera Excel-arbetsbok och interna objekt via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK har inkluderat mycket kraftfulla funktioner för att exportera en Excel-arbetsbok och dess interna objekt till andra filformat som stöds i Go-applikationer. Det tillåter export av arbetsbok, listobjekt, diagram, form, bild och många andra objekt från excel-filer till ett specifikt format, såsom PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS och så vidare. Följande exempel visar hur du exporterar Excel-arbetsboken till PDF-format med Go-kommandon.

Exportera Excel-arbetsboken till PDF-format via Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Skapa och hantera Excel-arbetsbok via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gör det möjligt för programutvecklare att skapa och ändra Excel-arbetsbok utan att använda Microsoft Office Excel eller något annat program. Biblioteket har inkluderat olika funktioner för att arbeta med Excel-arbetsblad, som att skapa en tom Excel-arbetsbok, skapa Excel-arbetsbok från en mallfil, lägga till nytt kalkylblad i befintlig arbetsbok, byta namn på kalkylblad, infoga diagram i befintlig arbetsbok, skapa Excel-arbetsbok från en smart markörmall och många fler.

Create a new Excel workbook via Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Skapa och hantera rader/kolumner via Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK gör det enkelt för programutvecklare att arbeta med Excel-kalkylbladsrader och -kolumner med hjälp av Go-kommandon. Biblioteket stöder att lägga till tomma rader eller kolumner i ett Excel-kalkylblad, ta bort markerade rader eller kolumner från kalkylblad, kopiera rader eller kolumner i kalkylblad, dölja rader eller kolumner i ett Excel-kalkylblad, automatiskt anpassa rader eller kolumner i en Excel-arbetsbok, gruppera rader eller kolumner i ett Excel-kalkylblad och många fler.

Kopiera en rad från en plats till en annan i ett kalkylblad med Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Svenska