Analysera enkelt Microsoft® Excel-kalkylblad med Node Office

Open Source JavaScript & Node.js Spreadsheet API tillåter utvecklare att analysera Microsoft Excel Spreadsheets programmatiskt.

NodeOffice är ett API med öppen källkod för JavaScript-utvecklare för att analysera Microsoft Excel-kalkylblad programmatiskt. NodeOffice är helt utvecklat med JavaScript, och du använder det för dina Node.js-projekt. Den stöder olika operativsystem inklusive Windows, Mac OS och Linux. NodeOffice är en enkel och lätt lösning för programmerare för att analysera kalkylarksdokument i sina egna applikationer.

Innan du använder Node office, se till att installera XHTML för att konvertera Microsoft Excel-ark till HTML för parsern, och unoconv ett kommandoradsverktyg som låter dig konvertera alla dokumentformat från LibreOffice.

Previous Next

Komma igång med NodeOffice

Det rekommenderade sättet att installera NodeOffice-biblioteket är via npm. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera NodeOffice via npm

npm install office 

Du kan ladda ner det kompilerade delade biblioteket från GitHub-förvaret och installera det.

Analysera XLS via gratis JavaScript API

NodeOffice är ett JavaScript-API med öppen källkod för att analysera Microsoft-kalkylarksdokument gratis. Det är ett enkelt och lättviktigt verktyg för att analysera Excel-kalkylbladsdokument. Genom att använda följande enkla kodrader kan du analysera din XLS med JavaScript.

 1. Inkludera NodeOffice
 2. Analysera XLS med metoden office.parse() och skicka excel-filnamnet som sträng

Analysera DOCX - JavaScript

var office = require('office');
  office.parse('fileformat.xls', function(err, data) {
      console.log(data);
  });
 Svenska