1. Produkter
 2.   Kalkylblad
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Gratis Perl API för att skapa och konvertera Excel-filer

Perl REST API som låter programmerare skapa, redigera, manipulera och konvertera Microsoft Excel och OpenOffice Spreadsheets i molnbaserade applikationer.

I dagens datadrivna värld har Excel-kalkylblad blivit en integrerad del av affärsverksamheten. Från dataanalys och rapportering till komplexa beräkningar erbjuder Excel en mångsidig plattform för att hantera och manipulera data. För att utnyttja kraften i Excel i molnet kan utvecklare vända sig till Aspose.Cells Cloud SDK för Perl . Detta mjukvaruutvecklingspaket (SDK) tillhandahåller en omfattande uppsättning verktyg och funktioner för att arbeta med Excel-filer, vilket möjliggör sömlös integrering i Perl-applikationer. Det har inkluderat stöd för några populära kalkylarksfilformat, som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML och så vidare.

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl fungerar som en brygga mellan dina Perl-applikationer och de kraftfulla funktionerna i Aspose.Cells Cloud, en molnbaserad tjänst för Excel-filbehandling. Med denna SDK kan mjukvaruutvecklare utan ansträngning utföra ett brett utbud av uppgifter, som att skapa Excel-filer från början, modifiera befintliga Excel-filer, konvertera Excel-filer till många andra filformat som stöds, extrahera data från kalkylblad, generera rapporter, skapa visuellt tilltalande diagram , lägga till diagram i Excel-rapporter, Lägga till eller ta bort ett cellområde för villkorlig formatering, Infoga eller ta bort, infoga eller slå samman arbetsböcker, horisontellt eller veAspose.Cells Cloud SDK för Perl

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl omfattande funktioner ger mjukvaruutvecklare en robust verktygslåda för att arbeta med Excel-filer, vilket ger dem möjlighet att bygga effektiva och funktionsrika applikationer med lätthet. SDK tillhandahåller en enkel och omfattande API-dokumentation, tillsammans med kodexempel, vilket gör det enkelt för utvecklare att snabbt komma igång. Med sömlös integration, omfattande dokumentation och fokus på säkerhet, gör det det möjligt för mjukvaruutvecklare att bygga kraftfulla och effektiva Excel-drivna lösningar i molnet. Denna molnbaserade Perl SDK är en värdefull tillgång för alla Perl-utvecklare som vill effektivisera sina Excel-filhanteringsprocesser.

Previous Next

Komma igång med Aspose.Cells Cloud SDK för Perl

För att använda Aspose.Cells Cloud SDK för Perl måste du ha Perl installerat på ditt system. Det rekommenderade sättet att installera SDK är att använda Comprehensive Perl Archive Network (CPAN). Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Aspose.Cells Cloud SDK för Perl T via CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Du kan också ladda ner den direkt från GitHub.

Skapa Excel-kalkylblad på olika sätt via Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl har inkluderat komplett stöd för att generera och hantera Excel-kalkylarksdokument i olika filformat i Swift-applikationer. Biblioteket gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att skapa och hantera arbetsböcker på olika sätt som att skapa en tom arbetsbok från början, skapa en Excel-arbetsbok med en smart markörmall eller skapa en Excel-arbetsbok med en mallfil, få sidor att räkna på en Excel-arbetsbok, ange och rensa lösenord för en Excel-arbetsbok, automatiskt anpassa kolumner i en Excel-arbetsbok och många fler.

Skapa en ny Excel-fil i molnet via Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl har inkluderat mycket starkt stöd för att skapa och manipulera Excel-kalkylblad i olika filformat som XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM och så vidare. SDK tillåter mjukvaruutvecklare att skapa nya Excel-filer från grunden, modifiera befintliga, infoga bilder, lägga till ny arbetsbok, slå samman arbetsböcker och extrahera specifik data med ett enkelt och intuitivt API. Du kan bland annat lägga till eller ta bort kalkylblad, infoga eller ta bort rader och kolumner, tillämpa formatering och ange formler. Följande exempel visar hur mjukvaruutvecklare kan skapa en tom arbetsbok i sina egna Perl-applikationer.

Skapa en tom arbetsbok i Perl-applikationer

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Konvertering av Excel-kalkylark till andra format via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl har inkluderat en mycket kraftfull kalkylarksomvandlare som gör det möjligt för programutvecklare att ladda och konvertera olika typer av Excel-kalkylblad till många filformat som stöds med bara ett par rader Perl-kod. SDK:n möjliggör sömlös konvertering mellan olika kalkylbladsformat, såsom XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS och många fler. Denna mångsidighet säkerställer kompatibilitet mellan olika system och förenklar datautbytet mellan olika applikationer. Följande exempel visar hur mjukvaruutvecklare kan konvertera en Excel-fil via Perl API.

Hur konverterar man en Excel-arbetsbok via Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Arbeta med hyperlänkar på en Excel-fil

Hyperlänkar i Excel-filer ger ett bekvämt sätt att snabbt navigera till andra platser, webbplatser eller filer. Aspose.Cells Cloud SDK för Perl har tillhandahållit några underbara funktioner för att arbeta med Excel-filer, vilket gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att effektivt lägga till, ändra och ta bort hyperlänkar i Excel-kalkylblad programmatiskt med bara ett par rader Perl-kod. Följande exempel visar hur mjukvaruutvecklare kan ändra befintliga hyperlänkar i sina Perl-applikationer.

Hur ändrar man befintliga hyperlänkar i Excel-filen via Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Skapa och hantera diagram i Excel-fil via Perl

Aspose.Cells Cloud SDK för Perl gör det enkelt för programutvecklare att skapa ett nytt diagram eller ändra befintliga diagram i ett Excel-kalkylblad med hjälp av Perl-kommandon. Att skapa visuellt tilltalande diagram och grafer görs enkelt med SDK:s diagramgenereringsmöjligheter. Det låter mjukvaruutvecklare dynamiskt generera olika typer av diagram, anpassa deras utseende och bädda in dem i Excel-filer eller exportera dem till bildformat. Följande exempel visar hur du lägger till diagram i Excel-kalkylblad i Perl-applikationer.

Hur lägger man till diagram i Excel-arbetsblad via Perl-kod?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Svenska