1. Produkter
  2.   Kalkylblad
  3.   Perl
  4.   Excel-Writer-XLSX
 
  

Gratis Perl API för att skapa och konvertera Excel-kalkylblad

Perl Excel-bibliotek med öppen källkod som tillåter Excel XLSX skapande, redigering och manipulering. Det tillåter dataimport/export, diagramgenerering, formelstöd och så vidare.

Microsoft Excel är ett kraftfullt verktyg som används ofta för datamanipulering, analys och rapportering. När det gäller att manipulera Excel-filer programmatiskt med Perl, framstår Excel-Writer-XLSX-biblioteket som en pålitlig och funktionsrik lösning. Excel-Writer-XLSX är en Perl-modul med öppen källkod som gör det möjligt att skapa och manipulera Excel-filer i XLSX-formatet, vilket är standardformatet som används av Microsoft Excel sedan 2007. Det ger programvaruutvecklare en bekväm uppsättning verktyg och funktioner för att generera, modifiera och formatera Excel-kalkylblad, vilket gör det till en viktig resurs för att automatisera databearbetningsuppgifter.

Excel-Writer-XLS Perl-biblioteket öppnar upp en värld av möjligheter för utvecklare som vill interagera med Excel-filer programmatiskt. Det finns flera viktiga funktioner i biblioteket, som att hantera flera kalkylblad, arbeta med strängar och siffror, stöd för cellformatering, arbeta med formler, infoga och hantera bilder, arbeta med diagram, stöd för datavalidering, villkorlig formatering, infoga och hantera tabeller , Stöd för rika strängformat, hantera hyperlänkar, sidinställningar och utskriftsalternativ och många fler.

Excel-Writer-XLSX är ett mångsidigt och lättanvänt Perl-bibliotek som förenklar Excel-filgenerering och manipuleringsuppgifter. Biblioteket stöder skapande av formler i celler och tillhandahåller flera funktioner för att ställa in formler med hjälp av standard Excel-syntax, vilket gör att utvecklare kan utföra beräkningar och automatisera dataanalys i sina Perl-applikationer. Oavsett om du behöver generera rapporter, bearbeta stora datamängder eller integrera Excel-funktionalitet i dina Perl-applikationer, tillhandahåller Excel-Writer-XLSX de nödvändiga verktygen för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Previous Next

Komma igång med Excel-Writer-XLSX

Det rekommenderade sättet att installera Excel-Writer-XLSX är att använda standard Perl-procedur. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Excel-Writer-XLSX via CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Du kan också ladda ner den direkt från GitHub.

Skapa och hantera Excel-kalkylblad via Perl

Excel-Writer-XLSX-biblioteket med öppen källkod tillåter programutvecklare att skapa och manipulera Excel-kalkylblad i sina Perl-applikationer. Det tillåter generering av nya Excel-kalkylblad från grunden med bara ett par rader Perl-kod. Den tillhandahåller funktioner för att definiera kalkylblad, ställa in cellvärden, formatera celler och tillämpa olika stilalternativ som teckenstorlek, fet/kursiv stil, cellkanter, bakgrundsfärger och mer. Denna flexibilitet gör det möjligt att skapa visuellt tilltalande och informativa kalkylblad. Följande exempel visar hur mjukvaruutvecklare kan skapa Excel-kalkylblad och fylla kalkylbladet med data genom att ange rad- och kolumnindex med Perl-kommandon.

Hur skapar man Excel-filer med Perl API?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Lägga till och hantera diagram i kalkylark via Perl

Visualisering av data i form av diagram är ett vanligt krav i Excel. Excel-Writer-XLSX-biblioteket med öppen källkod erbjuder stöd för att skapa olika typer av diagram, inklusive stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och mer. Mjukvaruutvecklare kan specificera diagramdataintervallet, anpassa diagrammets utseende och lägga till titlar, etiketter och legender för att förbättra den visuella representationen av data. Följande exempel visar hur man infogar diagram i ett Excel-kalkylblad med hjälp av Perl-kod.

Hur lägger man till diagram i ett Excel-kalkylblad via Perl-kod?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Importera och exportera data från Excel-fil

Excel-Writer-XLSX-biblioteket med öppen källkod gör det enkelt för programutvecklare att importera och exportera data från en Excel-fil i Perl-applikationer. Biblioteket stöder sömlös dataimport och export från olika datakällor. Den kan läsa data från arrayer, hash, databasfrågeresultat och CSV-filer, vilket gör det bekvämt för att fylla Excel-ark med befintliga data. På samma sätt gör det möjligt att exportera data från Excel-ark till dessa format, vilket underlättar dataextraktion och integrering i andra system.

 Svenska