1. Produkter
  2.   Kalkylblad
  3.   Python
  4.   Aspose.Cells for Python via .NET

Aspose.Cells for Python via .NET

 
 

C# .NET API för att skapa och konvertera Excel-kalkylblad

Ett användbart Python-bibliotek gör det möjligt för utvecklare att generera, redigera, manipulera och konvertera Microsoft Excel-kalkylblad programmatiskt.

Aspose.Cells for Python via .NET är ett mycket användbart och flexibelt bibliotek som låter utvecklare skapa och manipulera Microsoft Excel-filer programmatiskt med Python-kod. Biblioteket ger stöd för ett brett utbud av Microsoft Excel-filformat, inklusive XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLAM och så vidare. Det här biblioteket är byggt ovanpå .NET-ramverket och tillhandahåller ett lättanvänt gränssnitt för Python-utvecklare att komma åt funktionerna i Aspose.Cells-biblioteket.

Aspose.Cells för Python via .NET API är väldokumenterat, med massor av exempel och exempelkod tillgänglig för att hjälpa utvecklare att komma igång. Det finns flera viktiga funktioner i biblioteket, som att lägga till nya kalkylblad, kopiera eller flytta kalkylblad mellan arbetsböcker, skapa automatiska filter, lägga till kommentarer till Excel-celler, rendera kalkylblad till rasterbilder, rendera kalkylblad till PDF, implementera datasortering, beräkning komplexa Excel-formler, infoga hyperlänkar för att länka data, skydda/avskydda kalkylblad, skapa pivottabeller och pivotdiagram, kryptera filer, justera sidorientering, sidskalning, ställa in pappersstorlek, tillämpa alla teckenformatering och mycket mer.

Aspose.Cells för Python via .NET är mycket lätt att hantera och gör mjukvaruutvecklarens jobb enkelt genom att ge dem en omfattande uppsättning funktioner för att skapa, läsa, skriva, skriva ut, exportera och manipulera Excel-filer. Biblioteket tillhandahåller en uppsättning Python-klasser och metoder som mappar direkt till funktionaliteten i Aspose.Cells-biblioteket. Detta gör det enkelt för utvecklare att arbeta med Excel-filer utan att behöva skriva komplex .NET-kod. Biblioteket tillhandahåller högpresterande minneshantering och optimerad kodexekvering som gör det enkelt att köra stora Excel-filer snabbt och effektivt.

Previous Next

Komma igång med Aspose.Cells för Python via .NET

Aspose.Cells för Python via .NET distribueras som ett ZIP-arkiv. Du måste ha Python 3.6 eller högre versioner för att kunna installeras. Du kan enkelt använda Aspose.Cells för Python via .NET från pypi med följande kommando.

Installera Aspose.Cells for Python via .NET via pypi

 $ pip install aspose-cells-python 
Du kan också ladda ner den direkt från Asposes produktutgivningssida.

Skapa Excel-kalkylblad via Python API

Aspose.Cells för Python via .NET har inkluderat komplett stöd för att skapa och hantera Microsoft Excel-kalkylblad med Python-kommandon. Biblioteket har inkluderat flera viktiga funktioner för att skapa och hantera enkla eller komplexa kalkylblad, som att lägga till nytt kalkylblad i befintlig arbetsbok, skapa delade kalkylblad, kopiera och flytta kalkylblad, lägga till bilder och diagram till kalkylblad, viktig text till kalkylblad, ersätta text i kalkylblad , hantera dokumentegenskaper, lägga till stilar för innehållsformatering, slå samman rader och kolumner och många fler.

Skapa en ny arbetsbok i olika format via Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook

# Create an instance of the Workbook class.
workbook = Workbook()

# Insert the words Hello World! into a cell accessed.
workbook.worksheets.get(0).cells.get("A1").put_value("Hello World")

# Save as XLS file
workbook.save("output.xls")

# Save as XLSX file
workbook.save("output.xlsx")

# Save as ods file
workbook.save("output.ods")

Skydda Excel-kalkylblad via Python API

Aspose.Cells för Python via .NET ger fullständig kapacitet för att skydda och avskydda sina Excel-dokument i sina egna Python-applikationer. Biblioteket gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att förhindra andra från att komma åt data i Excel-filer, skydda Excel-fil med ett lösenord, förhindra visning av dolda kalkylblad, skydda strukturen i din Excel-arbetsbok med ett lösenord, låsa hela Excel-kalkylbladet från att oavsiktligt eller avsiktligt ändras, flyttas eller radera data i ett kalkylblad och så vidare.

Öppna krypterade Excel-filer via Python

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook, LoadOptions, LoadFormat

# The path to the documents directory.
dataDir = ""

# Opening Microsoft Excel 2007 Xlsx Files
loadOptions = LoadOptions(LoadFormat.XLSX)

# Specify the password
loadOptions.password = "1234"

# Create a Workbook object and opening the file from its path
wbEncrypted = Workbook(dataDir + "EncryptedExcel.xlsx", loadOptions)
print("Encrypted excel file opened successfully!")

Använd formler för att bearbeta data via Python API

Aspose.Cells för Python via .NET har inkluderat möjligheten att bearbeta data med formler och funktioner. Biblioteket har tillhandahållit en stor uppsättning inbyggda funktioner och formler som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att enkelt beräkna komplexa beräkningar. Biblioteket stöder en enorm uppsättning matematiska formler, strängar, booleska formler, datum/tid, statistik, databas, uppslags- och referensformler. Dessutom är det också möjligt att lägga till användardefinierade formler som användare vill inkludera som ett excel-tillägg. Du kan också använda en matrisformel eller lägga till en R1C1-referensformel i en cell i dina Python-applikationer.

Konvertering av Excel-kalkylblad via Python API

Aspose.Cells för Python via .NET API är ett mycket användbart verktyg för att konvertera Excel Spreadsheet till andra filformat som stöds i Python-applikationer. Det finns flera viktiga funktioner i biblioteket som att exportera kalkylblad till Markdown-format, konvertera Excel-kalkylblad till PDF, arbetsbok till XPS, konvertera Excel-filer till OpenOffice & LibreOffice Calc, Excel-arbetsbok till MHTML, konvertera en arbetsbok till JSON, Excel till TIFF och många fler.

Konvertera Excel-kalkylblad till andra filformat via Python API

import aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);
 Svenska