1. Produkter
 2.   Kalkylblad
 3.   Swift
 4.   CoreXLSX
 
  

Swift Library med öppen källkod för Microsoft® Excel-kalkylblad

Swift-bibliotek med öppen källkod som tillåter utvecklare att analysera och hämta data från Microsoft Excel-filformat (XLSX, XLSM, XLSB) .NET Library.

Vad är CoreXLSX?

CoreXLSX är ett mycket användbart Swift-bibliotek med öppen källkod som låter mjukvaruutvecklare öppna, läsa, analysera och manipulera Microsoft Excel-filer på ett effektivt och enkelt sätt. Biblioteket är baserat på XML-formatet som används av Microsoft Excel, vilket gör det enkelt att integrera med andra Swift-projekt. Biblioteket stöder läsning och visning av Excel-filer i många filformat, som XLSX, XLSM, XLSB och många fler. Biblioteket är öppen källkod, vilket innebär att det är fritt tillgängligt för alla användningsområden och kan modifieras för att passa ett särskilt behov hos alla organisationer eller individer.

CoreXLSX-biblioteket med öppen källkod är designat för att vara mycket snabbt och effektivt och hjälper mjukvaruutvecklare att hantera stora Excel-filer utan prestandaproblem i sina egna Swift-applikationer. Det finns flera viktiga funktioner i biblioteket, som att ladda befintliga Excel-filer, enkelt analysera stora filer, strängdelning mellan flera kalkylblad, läsa viss data från en Excel-fil, skriva ut rå celldata, den exakta positionen för en cell, få tom cellinformation, hitta en cell genom en cellreferens, analysera stilinformation och mycket mer.

CoreXLSX kan användas för att extrahera data från Excel-filer för visualisering i verktyg som Tableau eller Power BI. Sammantaget är CoreXLSX-biblioteket med öppen källkod ett utmärkt val för att arbeta med Excel-filer i Swift-projekt. Det ger ett brett utbud av funktioner och fördelar, vilket gör det enkelt att hantera Excel-filer effektivt och effektivt i Swift-applikationer. Om du behöver arbeta med Excel-filer i dina Swift-projekt är CoreXLSX definitivt värt att överväga.

Previous Next

Komma igång med CoreXLSX

Det rekommenderade sättet att installera CoreXLSX är att använda CocoaPods. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera CoreXLSX via CocoaPods

 pod 'CoreXLSX', '~> 0.14.1'

pod install

Du kan ladda ner den direkt från GitHub.

Läsa data Excel XLSX-fil via Swift API

CoreXLSX-biblioteket med öppen källkod tillåter Swift-utvecklare att öppna ett befintligt Excel XLSX-dokument, läsa och hämta data från det med Swift-kommandon. För att få data från en Excel-fil måste du först ladda filen och sedan komma åt de enskilda kalkylbladen i filen med metoden sheet(named:). Efter att ha kommit åt arket kan du iterera över dess rader och kolumner för att läsa cellvärdena. Följande exempel visar hur man läser det första kalkylbladet i Excel-filen på den angivna sökvägen och skriver ut innehållet i varje cell i kalkylbladet.

Hur läser man det första kalkylbladet i Excel-filen via Swift API?

import CoreXLSX

guard let file = XLSXFile(filepath: "path/to/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file not found")
}

do {
  let sheet = try file.parseWorksheet(at: 0)
  for row in sheet.data?.rows ?? [] {
    for cell in row.cells {
      print(cell)
    }
  }
} catch {
  print(error.localizedDescription)
}

Sök och hitta en cell med Swift API

CoreXLSX-biblioteket med öppen källkod har tillhandahållit en mycket användbar funktion som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att söka upp ett kalkylblads celldata genom att använda en cellreferens i deras Swift-applikation. Biblioteket har tillhandahållit egenskapen 'worksheet.cells' som tillåter utvecklare att komma åt cellerna i kalkylbladet. Använd sedan metoden "at" för att få cellen med den angivna referensen. Följande exempel visar hur man kommer åt specifika celler i kalkylbladet med Swift-kod.

Hur får man tillgång till specifika celler i ett kalkylblad med Swift?

import CoreXLSX

# Load Excel File 

guard let file = XLSXFile(filepath: "/path/to/your/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file at path not found")
}

# Access the worksheet that contains the cell

guard let worksheet = try file.parseWorksheet(at: "/xl/worksheets/sheet1.xml") else {
  fatalError("Worksheet not found")
}

# access the cells in the worksheet
guard let cell = worksheet.cells[at: "B3"] else {
  fatalError("Cell not found")
}

# Display Cell Value

print(cell.value)

Parse stilinformation för XLSX-fil via Swift API

CoreXLSX-biblioteket med öppen källkod har inkluderat en mycket användbar funktion för att analysera stilinformation för XLSX-filer sedan version 0.5.0. Mjukvaruutvecklare kan använda den nya funktionen parseStyles() för att analysera stilinformation från arkivet i deras Swift-applikation. Biblioteket gör det möjligt för utvecklare att hämta en lista över använda typsnitt, få formatering för en given cell, få fyllning och raminformation och så vidare. Följande kod visar för att få en lista över teckensnitt som används och formatering för en given cell med Swift-kommandon.

Hur hämtar en lista över teckensnitt som används via Swift-kommandon?

let styles = try file.parseStyles()
let fonts = styles.fonts?.items.compactMap { $0.name?.value }

//get formatting for a given cell

let styles = try file.parseStyles()
let format = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.format(in: styles)
let font = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.font(in: styles)

 Svenska