1. Produkter
  2.   Video
  3.   .NET
  4.   LibVLCSharp
 
  

Gratis .NET-bibliotek för att manipulera ljuddokument

Rendera, koda och strömma ljudfilformat.

LibVLCSharp är ett API med öppen källkod för att rendera, koda och avkoda ljudfilformat. Med hjälp av API:et kan du inte bara spela alla typer av ljudfilformat inklusive MP3, MPEG, AAC, TrueAudio och mer, utan kan också spela dem på vilken plattform som helst, inklusive Windows, Linux, Mac, Android, iOS och TV-apparater. Kort sagt, API:et stöder de flesta funktioner som stöds av VLC-skrivbordsappen gratis.

LibVLCSharp är fri programvara som släpps under LGPL. Utvecklaren kan skapa sin egen ljudmanipuleringsapplikation med hjälp av API:et. Utvecklarna kan arbeta med ett brett utbud av ljudfilformat för metadatamanipulation. Dessutom kan du spela upp 3D-ljud, använda ljudfilter, stöder ljudgenomföring med APDIF och HDMI och mer.

Previous Next

Komma igång med LibVLCSharp

Det bästa sättet att installera för att installera LibVLCSharp är via NuGet du kan köra följande kommando och installera LibVLCSharp i din applikation.

Installera LibVLCSharp från NuGet

 Install-Package LibVLCSharp -Version 3.4.8

Spela ljud med gratis C# API LibVlcSharp

LibVLCSharp låter .NET-programmerare enkelt spela upp alla ljudfilformat. För att köra ett ljudfilformat kan utvecklaren börja med att initiera LibVLC-huvudobjektet och sedan ladda ljudfilen genom att använda klassen Media som är ansvarig för att bevisa information om filformatet. När du har laddat din ljudfil kan du öppna en ny instans av MediaPlayer för att spela upp ljudfilen med metoden MediaPlayer.Play().

Hämta ljudspårinformation via C#

Open source API LibVLCSharp tillåter .NET-utvecklare att hämta ljudspårinformation programmatiskt. För att extrahera informationen måste du först ladda filen med Media-klassen och kontrollera om filen är ett korrekt ljudspår. Efter det kan du extrahera spårinformationen genom att komma åt spåregenskaper som Track.Data.Channels, Track.Data.Rate och mer.

 Svenska