1. Produkter
  2.   Video
  3.   .NET
  4.   MediaToolkit
 
  

Free.NET Library för manipulering av videofilformat

Konvertera och bearbeta videofiler via .NET API.

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple video codecs.

Med hjälp av API:et kan du lösa videometadata och omkoda video till andra format med hjälp av parametrar som bithastighet, bildhastighet, upplösning, bildförhållande, sökposition, varaktighet, samplingshastighet och mediaformat.

Previous Next

Komma igång med MediaToolkit

Det bästa sättet att installera MediaToolkit är via NuGet du kan köra följande kommando och installera MediaToolkit i din applikation.

Installera MediaToolkit från NuGet

 Install-Package MediaToolkit

Gratis C# API för att hämta videometadata

API:et tillåter utvecklarna att hämta metadata för videofilformat. Utvecklarna kan extrahera ljudmetadata i sina egna applikationer. För att få metadata av ljudfilformat tillhandahåller API:et GetMetadata()-metoden. Genom att använda följande kodrader kan du enkelt få metadata av ljudfilformat.

Hämta ljudmetadata

  1. Importera mediafil
  2. Initiera MediaToolkits motor och hämta ljudmetadata med metoden Engine.GetMetadata(inputFile) och skicka MediaFile som parameter
  3. Skriv ut metadata

Hämta ljudmetadata via gratis C# API

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 Svenska