1. Produkter
  2.   Video
  3.   .NET
  4.   YoutubeExplode
 
  

.NET-bibliotek för att manipulera videodokument

Fråga metadata för YouTube-videor.

YoutubeExplode är ett API med öppen källkod utvecklat för att läsa och skriva metadata i ljudfilformat. Med hjälp av API:t kan du läsa och skriva standardtaggar av ljudfilformat och kan även skapa och extrahera metadata för anpassade taggar. API:et är utformat för att extrahera alla format, alla behållare som ljudfilformatet använder.

YoutubeExplodera i fri programvara släppt under LGPL. Utvecklaren kan skapa sina egna applikationer för extrahering och skapande av metadata med hjälp av API:et. Utvecklarna kan arbeta med ett brett utbud av ljudfilformat för metadatamanipulation.

Previous Next

Komma igång med YoutubeExplode

Det bästa sättet att installera för att installera YoutubeExplode är via NuGet du kan köra följande kommando och installera YoutubeExplode i din applikation.

Installera YoutubeExplode från NuGet

 Install-Package YoutubeExplode

Extrahera metadatataggar från ljud via gratis .NET API

YoutubeExplode låter .NET-programmerare enkelt extrahera metadatataggar från ljudfilformat. Du kan extrahera taggar oavsett behållaren eller formatet på taggen. För att extrahera metadatataggen måste du först ladda en ljudfil med metoden TagLib.File.Create() och läsa taggen, t.ex. Title med egenskapen TagFile.Tag.Title.

Gratis C# API för att skriva ljudmetadatataggar

Öppna källkods-API:et YoutubeExplode tillåter .NET-utvecklare att skriva såväl standard- som anpassade metadatataggar i ljudfilformat. För att skriva kan du läsa en ljudfil med TagLib.File.Create()-metoden och nytt taggvärde med Tag.Tile-egenskapen.

 Svenska