1. Produkter
 2.   Ordbehandling
 3.   GO
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Open Source Go Library för konvertering av Microsoft® ordbehandlingsfiler

Konvertera Microsoft Word Processing Documents till PDF via Free GO API 

Vad är Gotenberg Go-klient?

Gotenberg Go-klient är ett go-bibliotek med öppen källkod som ger mjukvaruutvecklare möjlighet att konvertera Microsoft Word Processing-dokument till PDF i sina egna applikationer. Gotenberg är ett Docker-drivet statslöst API för att konvertera Office-dokument till PDF. Med hjälp av API:et kan du enkelt konvertera DOCX-, DOC-, RTF- och TXT-filformat till PDF.

Genom att använda API:t kan du konvertera ett eller flera ordbehandlingsdokument samtidigt och spara det resulterande dokumentet i PDF-format. API:et tillhandahåller strukturerad loggning så att du kan ha relevant information om vad som händer.

Previous Next

Komma igång med Gotenberg Go-klienten

Det rekommenderade sättet att installera Gotenberg Go-klienten i ditt projekt är att använda GitHub. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Gotenberg Go-klienten via GitHub

$ go get -u github.com/thecodingmachine/gotenberg-go-client/v7

Konvertera DOCX till PDF via Free Go API

Konvertera ordbehandling till PDF i GO

 1. Ladda två DOCX-filer med metoden NewDocumentFromPath() och skicka filnamn och sökväg som parametrar
 2. Konvertera båda filerna till PDF med metoden gotenberg.NewOfficeRequest() och skicka dokumentobjekt
 3. Spara PDF-dokument

Konvertera DOCX till PDF via gratis GO API

c := &gotenberg.Client{Hostname: "http://localhost:3000"}
doc, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document.docx", "/path/to/file")
doc2, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document2.docx", "/path/to/file")
req := gotenberg.NewOfficeRequest(doc, doc2)
dest := "result.pdf"
c.Store(req, dest)
             
 Svenska