Analysera enkelt Microsoft® Word med Node Office

Node office är ett enkelt, lättanvänt paket som kan installeras för att analysera ordbehandlingsdokument.

Vad är NodeOffice?

Om du letar efter ett enkelt paket att använda för att analysera dokument, är Node Office rätt väg att gå. Som en filtolkare med öppen källkod kan du använda Node Office för alla Node.js-projekt eftersom det har utvecklats helt med JavaScript. Node Office kan användas på olika operativsystem inklusive de senaste versionerna av Windows, Mac OS och Linux.

Som en öppen källkodsfilparser som är gratis att använda kan Node office användas för att analysera filtyper inklusive DOC, DOCX och mer.

Previous Next

Komma igång med NodeOffice

Det rekommenderade sättet att installera NodeOffice-biblioteket är via npm. Använd följande kommando för en smidig installation

Installera NodeOffice via npm

npm install office 

Analysera DOCX via gratis JavaScript API

NodeOffice är ett JavaScript-API med öppen källkod för att analysera Microsoft® Office-dokument gratis. Det är ett enkelt och lättviktigt verktyg för att analysera ordbehandlingsdokument. Med hjälp av följande enkla kodrader kan du analysera din DOCX med JavaScript.

  1. Inkludera NodeOffice
  2. Analysera DOCX

Analysera DOCX - JavaScript

var office = require('office');
office.parse('word.docx', function(err, data) {
    console.log(data);
});
            
 Svenska