1. Produkter
 2.   Ordbehandling
 3.   .NET
 4.   Dotnet-Mammoth
 
  

C# .NET-bibliotek för att skapa ordbehandlingsdokument

Open source C# .NET API gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att ladda och konvertera Microsoft Word, Google Docs och LibreOffice-dokument till HTML gratis.

Vad är Dotnet-Mammoth?

I den moderna världen av informationsutbyte har möjligheten att sömlöst konvertera dokument från ett format till ett annat blivit avgörande. Oavsett om det är för att arkivera, dela eller till och med bara upprätthålla dataintegriteten, kan ett tillförlitligt verktyg för dokumentkonvertering göra hela skillnaden. Det är här Dotnet-Mammoth-biblioteket kommer in i bilden, och erbjuder en kraftfull och mångsidig lösning för att enkelt konvertera dokument. Genom att använda biblioteket kan användare konvertera historiska dokument eller viktiga poster till tillgängliga och sökbara HTML-filer.

Dotnet-Mammot-biblioteket är ett .NET-omslag runt det populära JavaScript-biblioteket mammoth.js. Dess huvudsakliga syfte är att förenkla processen att konvertera komplexa dokument, främst DOCX- och DOC-filer, till HTML, vilket möjliggör en smidig övergång mellan olika format. Detta kan vara särskilt praktiskt när du hanterar dokument i applikationer där HTML är det föredragna mediet, såsom webbapplikationer eller innehållshanteringssystem. Den stöder funktioner som rubriker, listor, anpassningsbar kartläggning, formatering av tabellen, fotnoter och slutnoter, bilder, länkar, radbrytningar, textrutor, kommentarer, fet/kursiv/understruken, genomstruken och många fler.

Dotnet-Mammoth-biblioteket visar sig vara en värdefull tillgång för mjukvaruutvecklare som kräver robusta och exakta dokumentkonverteringsmöjligheter i sina .NET-applikationer. Den importerar och publicerar enkelt Word-dokument på webbplatser eller bloggar samtidigt som formateringen bevaras. Dess stöd för intrikat styling, användarvänlighet och konfigurerbarhet skiljer den åt som ett bra val för hantering av dokumenttransformationer. Genom att utnyttja kraften i biblioteket kan utvecklare låsa upp en värld av möjligheter att sömlöst konvertera komplexa dokument samtidigt som de behåller sin visuella och strukturella integritet.

Previous Next

Komma igång med Dotnet-Mammoth

Det rekommenderade sättet att installera Dotnet-Mammoth är att använda NuGet. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Dotnet-Mammoth från NuGet

 Install-Package Mammoth
Du kan också ladda ner den direkt från GitHub.

Konvertering av Word-dokument till HTML via C#

Dotnet-Mammoth-biblioteket med öppen källkod ger mjukvaruutvecklare möjlighet att ladda och konvertera Microsoft Word DOCX-dokument till ren och korrekt HTML i .NET-applikationer. Biblioteket utmärker sig i att hantera Microsoft Word-dokument (både .docx- och .doc-format), vilket gör det till ett idealiskt val för applikationer som hanterar ett brett utbud av dokumentation. Den har en anmärkningsvärd noggrannhet vid konvertering av dokument. Den översätter noggrant inte bara textinnehållet utan också olika stilelement, såsom rubriker, listor, tabeller och till och med inbäddade bilder. Följande exempel visar hur lätt programutvecklare kan ladda och konvertera Word-dokument till HTML-filformat med C#-kommandon.

Hur konverterar man Word-dokument till HTML-fil via C# API?

using DotnetMammoth;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var converter = new DocumentConverter();
    var result = converter.ConvertToHtml("path/to/document.docx");
    
    Console.WriteLine(result.Value);
  }
}

Extrahera text och hantera komplexa dokument

Dotnet-Mammoth-biblioteket med öppen källkod har tillhandahållit komplett stöd för att hantera komplexa dokument i C#-applikationer. Vissa dokument kan vara oerhört komplicerade, med komplex formatering, tabeller, bilder och mer. Biblioteket hanterar denna komplexitet effektivt och säkerställer att även dokument med invecklade layouter konverteras med precision. Det är också mycket enkelt att extrahera den råa texten i dokumentet genom att använda ExtractRawText. Följande exempel visar hur programutvecklare kan extrahera text från ett Word .docx-dokument i .NET-applikationer.

Hur extraherar man råtexten i ett Word-dokument i C#-appar?

var converter = new DocumentConverter();
var result = converter.ExtractRawText("document.docx");
var html = result.Value; // The raw text
var warnings = result.Warnings; // Any warnings during conversion

Noggrannhet, bevarande och anpassad utformning

En av de främsta frågorna vid konvertering av dokument är att bibehålla det ursprungliga innehållets trohet. Dotnet-Mammoth-biblioteket utmärker sig i denna aspekt och strävar efter att bevara formateringen, stilarna och strukturen för källdokumentet så exakt som möjligt i den resulterande HTML-koden. Biblioteket erbjuder möjligheten att tillämpa anpassad stil under konverteringsprocessen, vilket säkerställer att den resulterande HTML-koden överensstämmer med designstandarderna för din applikation. Denna nivå av anpassning förbättrar konsistensen av ditt innehåll på olika plattformar.

 Svenska