1. Produkter
 2.   Ordbehandling
 3.   .NET
 4.   FileFormat.Words for .NET

FileFormat.Words for .NET

 
 

C# .NET API för enkelt skapande och anpassning av ordbehandlingsdokument

Skapa och anpassa Word-dokument utan ansträngning med FileFormat.Words, ett .NET API med öppen källkod. Förenkla dokumentgenerering och automatisering med detta lätta C#-bibliotek.

FileFormat.Words for .Net är ett kraftfullt och användarvänligt Open-Source .NET API designat för enkelt skapa och anpassa Microsoft Word-dokument. Med detta intuitiva C#-bibliotek kan du enkelt generera och manipulera Word-dokument med bara några rader kod.

Vår lätta och robusta lösning möjliggör sömlös installation och erbjuder ett brett utbud av funktioner för att tillgodose alla dina dokumentkrav. Genom att utnyttja OpenXML SDK, en teknik som stöds av Microsoft, fungerar FileFormat.Words som ett bekvämt omslag som förenklar användningen av dess avancerade funktioner.

Det här .NET-biblioteket med öppen källkod är utformat med utvecklare i åtanke och ger dig möjlighet att automatisera genereringen och manipuleringen av Word-dokument utan behov av beroenden från tredje part. Säg adjö till besväret med att lita på externa bibliotek och omfamna friheten och effektiviteten som FileFormat.Words erbjuder.

Previous Next

Komma igång med FileFormat.Words för .NET

Det rekommenderade sättet att installera FileFormat.Words för .NET är att använda NuGet. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera FileFormat.Words för .NET via NuGet

NuGet\Install-Package FileFormat.Words 
Du kan också ladda ner den direkt från github.

Skapa ett Word-dokument programmatiskt

Följande kodavsnitt skapar ett tomt Word-dokument programmatiskt.

Skapa ett word-dokument via .NET API

 
// Skapa en instans av klassen Document.
Document doc = new Document();

// Anropa metoden Spara för att spara Word-dokumentet på disken.
doc.Save("/Docs.docx");

Lägg till lite text i ett Word-dokument

Följande kodavsnitt lägger till en del text till ett dokument programmatiskt.


// Skapa en instans av klassen Document.
using (Document doc = new Document())
{
  //Initialize the constructor with the Document class object.
  Body body = new Body(doc);
  // Instantiate an instance of the Paragraph class.
  Paragraph para1 = new Paragraph();
  // Set the text of the paragraph.
  para1.Text = "This is a Paragraph.";
  // Invoke AppendChild method of the body class to add a paragraph to the document.
  body.AppendChild(para1);
  // Call the Save method to save the Word document onto the disk.
  doc.Save("/Docs.docx"); 
}
 Svenska