.NET-bibliotek för att skapa ordbehandlingsdokument

Open Source .NET API gör det möjligt att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft® Word-filer.

Vad är NPOI?

NPOI är en .NET-version av POI Java Project. Det är ett .NET-bibliotek med öppen källkod för att läsa och skriva Microsoft® Office-filformat. NPOI.XWPF-namnrymden låter dig manipulera DOCX-filformatet.

NPOI låter dig lägga till text och stycken, infoga hyperlänkar, skapa och analysera tabeller, infoga bilder och genom att använda klassen XWPFWordExtractor kan du även extrahera text från befintliga ordbehandlingsdokument.

Previous Next

Komma igång med NPOI

När du har uppfyllt förutsättningarna kan du installera med NuGet

Installera NPOI från NuGet

 Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Manipulera DOCX-fil med C#

NPOI tillåter .NET-programmerare att skapa och modifiera ordbehandling från sina egna .NET-applikationer. För att ändra en befintlig fil kan du öppna en befintlig fil och lägga till ändringar som text, stycken, tabeller och mer.

Skapa DOCX med NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
doc.CreateParagraph();
using (FileStream sw = File.Create("fileformat.docx"))
{
  doc.Write(sw);
}
      

Skapa en tabell i DOCX med C#

API:et låter utvecklarna lägga till en tabell i ordbehandlingsdokument. Du kan lägga till en tabell, ange tabellegenskaper, ange tabellrutnät och kolumnrutnätsegenskaper. Dessutom kan du hantera tabellceller och rader med hjälp av klasserna TableCell respektive TableRow. Följande enkla kodrader kan lägga till tabell i Word-dokument i C#.

 1. Skapa ett nytt DOCX-dokument med XWPFDocument
 2. Lägg till en tabell i dokumentet med metoden doc.CreateTable() och ställ in rader och kolumnnummer som int
 3. Få den första raden och den första cellen genom att använda table.GetRow(1).GetCell(1) och lägg till text till den med metoden setText()
 4. Spara filen med metoden FileStream() och ställ in utdatafilens namn och skapande filläge

Skapa tabell i DOCX med NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFTable table = doc.CreateTable(3, 3);
table.GetRow(0).GetCell(0).SetText("File Format Developer Guide");
FileStream out1 = new FileStream("table.docx", FileMode.Create);
doc.Write(out1);
out1.Close();
      
 Svenska