1. Produkter
 2.   Ordbehandling
 3.   PHP
 4.   Gotenberg PHP client
 
  

Gratis PHP bibliotek för att konvertera Microsoft Word Processing Files

Öppna och konvertera Microsoft Word Processing-dokument till PDF med gratis PHP-bibliotek

Vad är Gutenberg PHP kund?

Gotenberg PHP-klient är ett PHP-bibliotek med öppen källkod som ger mjukvaruutvecklare möjlighet att konvertera Microsoft Word Processing-dokument till PDF i sina egna applikationer. Gotenberg är ett Docker-drivet statslöst API för att konvertera Office-dokument till PDF. Med hjälp av API:et kan du enkelt konvertera DOCX-, DOC-, RTF- och TXT-filformat till PDF.

Genom att använda API:t kan du konvertera ett eller flera ordbehandlingsdokument samtidigt och spara det resulterande dokumentet i PDF-format. API:et tillhandahåller strukturerad loggning så att du kan ha relevant information om vad som händer.

Previous Next

Komma igång med Gotenberg PHP-klient

Det rekommenderade sättet att installera Gutenberg PHP-klienten i ditt projekt är att använda GitHub. Använd följande kommando för en smidig installation.

Installera Gutenberg PHP klient via GitHub

$ PHP get -u github.com/thecodingmachine/gotenberg-php-client/v7

Konvertera DOCX till PDF via Free PHP API

Konvertera Word Processing till PDF i PHP

 1. Ladda två DOCX-filer med metoden NewDocumentFromPath() och skicka filnamn och sökväg som parametrar
 2. Konvertera båda filerna till PDF med metoden gotenberg.NewOfficeRequest() och skicka dokumentobjekt
 3. Spara PDF-dokument

Konvertera DOCX till PDF via Free PHP API

c := &gotenberg.Client{Hostname: "http://localhost:3000"}
doc, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document.docx", "/path/to/file")
doc2, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document2.docx", "/path/to/file")
req := gotenberg.NewOfficeRequest(doc, doc2)
dest := "result.pdf"
c.Store(req, dest)
             
 Svenska