เครื่องเสียง รูปแบบไฟล์ API สำหรับ .NET

 
 

ฟรี .NET API สำหรับรูปแบบไฟล์เสียง

เล่น อ่าน บันทึก แปลง เข้ารหัส และจัดการรูปแบบไฟล์เสียงโดยใช้โอเพ่นซอร์ส .NET API

 

Audio APIs สำหรับ .NET Include

 
 ไทย