อีเมล รูปแบบไฟล์ API สำหรับ C++

 
 

โอเพ่นซอร์ส C++ API สำหรับไฟล์อีเมล

อ่าน เขียน และแยกไฟล์แนบจากไฟล์ MSG & EML ผ่าน C++

 ไทย