อีเมล รูปแบบไฟล์ API สำหรับ Java

 
 

โอเพ่นซอร์ส Java API สำหรับไฟล์อีเมล

อ่าน เขียน และแยกไฟล์แนบจากไฟล์ MSG ผ่าน Java

 

รูปแบบไฟล์อีเมล API สำหรับ Java Include

 
 ไทย