Open-Source Python API สำหรับรูปภาพ

การตรวจจับภาพเปลือยด้วย Python API ฟรี

Nude.Py คืออะไร?

Nude.Py เป็น Python API แบบโอเพนซอร์สสำหรับตรวจจับภาพเปลือยในรูปภาพ API นี้เป็นพอร์ตของ nude.js เป็นการใช้งานเครื่องสแกนภาพเปลือยตามแนวทางจากเอกสารการวิจัย เมื่อใช้ API คุณจะวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพได้ จากนั้นจึงตัดสินใจได้ว่าควรแสดงรูปภาพนี้หรือไม่

API นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย คุณสามารถใช้งาน API ได้โดยใช้ python 2.7 + หรือ python 3.3+ คุณสามารถตรวจสอบภาพเปลือยในภาพผ่านทางบรรทัดคำสั่งหรือโดยใช้โมดูลหลาม

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน Nude.Py

วิธีที่แนะนำในการติดตั้ง Nude.Py คือผ่าน Pip โปรดใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Pip

ติดตั้ง Nude.Py ผ่าน Pip

pip install --upgrade nudepy

ตรวจสอบภาพเปลือยในรูปภาพผ่าน Python API ฟรี

Nude.Py API อนุญาตให้ตรวจสอบภาพเปลือยในรูปภาพโดยทางโปรแกรม คุณสามารถตรวจสอบภาพเปลือยในรูปภาพได้โดยใช้สองวิธี วิธีแรกโดยใช้บรรทัดคำสั่ง และวิธีที่สองโดยใช้โมดูล Python การใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง คุณต้องเขียนคำสั่ง Nude.py ด้วยพาธไฟล์ โดยใช้โมดูล python คุณสามารถโหลดไฟล์โดยใช้โมดูล Nude() และแยกวิเคราะห์โดยใช้เมธอด Nude.Parse() ต้องใช้โค้ดเพียงบรรทัดเดียวเพื่อตรวจสอบภาพเปลือยในรูปภาพโดยใช้ Nude.py

การตรวจสอบภาพเปลือยใน Python

  1. นำเข้าไลบรารี Nude.Py
  2. ตรวจสอบภาพเปลือย

ตรวจสอบภาพเปลือยในรูปภาพ

import nude
from nude import Nude
print(nude.is_nude('Image.jpg'))
        
 ไทย