ภาพ รูปแบบไฟล์ API สำหรับ Ruby

 
 

โอเพ่นซอร์ส Ruby API สำหรับการประมวลผลภาพ 

สร้างแก้ไขและจัดการรูปแบบไฟล์รูปภาพเช่น NG, JPEG, BMP, TIFF ผ่าน Ruby

 ไทย